Допомога одиноким матерям

Право на допомогу на дітей мають:

– одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),

– одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини (рішенні про усиновлення дитини) відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.

Право на допомогу на дітей одиноким матерям мають:

– вдова та вдівець з дітьми,

– мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.

Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям, органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:

 • заява про призначення допомоги, що складається за формою, затвердженою Мінюстом;
 • витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини із зазначенням відомостей про батька дитини для призначення допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка про народження із зазначення м підсиав внесення відомостей про батька дитини, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного заначення) рад для виплати допомоги;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • довідка про проживання дитини з матір`ю, видана за місцем проживання сім`ї. У разі неможливості одержати таку довідку орган праці та соціального захисту населення здійснює обстеження сім`ї за місцем проживання і складає акт із зазначенням факту проживання дитини з матір`ю. У разі коли дитина навчається за межами населеного пункту, в якому проживає мати, і не перебуває на повному державному утримані, замість довідки про проживання матері та довідка з місця проживання (навчання) дитини.

Усиновителі також подають копію рішення про усиновлення.

Мати (батько) дітей, в разі смерті одного з батьків, шлюб між якими було розірвано до дня смерті, які не одержують  на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію, подають також копію свідоцтва про розірвання шлюбу, копію свідоцтва про смерть одного з батьків та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії.

Якщо одинока мати народила дитину за межами України і не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір`ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом праці та соціального захисту населення, на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім`ї і документа про народження дитини, легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Допомога на дітей одиноким матерям призначається з місяця, в якому було подано заяву з усіма необхідними документами, та виплачується щомісяця по місяць досягнення дитиною 18-річного віку (якщо діти навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, – до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) включно.

Виплата допомоги в розмірі, що перевищує мінімальний, здійснюється протягом шести календарних місяців.

Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється у разі:

 • позбавленя отримувача допомоги батьківських прав;
 • відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
 • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
 • відібрання дитини  в отримувача допомоги  без позбавлення батьківських прав;
 • позбавлення волі отримувачем за рішенням суду;
 • скасування рішення про усиновлення дитини або визнання його недійсним;
 • працевлаштування дитини або реєстрації нею шлюбу до досягнення  18-річного віку;
 • надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності, якщо вона запимана матір’ю або батьком дитини;
 • смерті дитини;
 • смерті отримувача допомоги.

Допомога на дітей одиноким матерям

 

Мінімальний розмір (30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку)

 

Категорія дитини Грн.
Діти віком до 6 років 330,60 грн
Діти віком від 6 до 18 років 411,90 грн.
Діти віком від 18 до 23 років 390,30 грн.

 

Максимальний  розмір ( 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

 

Категорія дитини Грн.
Діти віком до 6 років 551,00 грн.
Діти віком від 6 до 18 років 686,50 грн.
Діти віком від 18 до 23 років 650,50 грн.
Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 386 переглядів