Касаційна скарга по справі повернення боргу за автомобіль

 

До Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ

01043, м. Київ, вул. П. Орлика 4 а,

 

Позивач:        

Нечипоренко Некифір Калістратович79066, м. Львів, вул. Б.І.Антонича,00/00На підставі Довіреності від імені та в інтересах

Нечипоренко Калістрата Некифоровича

79008, м. Львів, пляц Пруса, 15/51

Особи, які беруть участь у справі:

 

Позивач:

Нечипоренко Некифір Калістратович79066, м. Львів, вул. Б.І.Антонича,00/00На підставі Довіреності від імені та в інтересах

Нечипоренко Калістрата Некифоровича

79008, м. Львів, пляц Пруса, 15/51

 

Відповідач:

Поганець Іван Петрович79071, м.Львів, вул.Вазелінна, 561/8

 

 
Справа № 1111/2-1111/11

КАСАЦІЙНА СКАРГА

01.08.2012 р. рішенням Франківського районного суду м.Львова по справі за позовом Нечипоренко Некифора Калістратовича від імені та в інтересах Нечипоренко Калістрата Некифоровича до Поганець Івана Петровича про стягнення матеріальної та моральної шкоди, частково задоволено позовні вимоги Нечипоренко Некифора Калістратовича, стягнуто з Поганець Івана Петровича на користь Нечипоренко Калістрата Некифоровича 100000,00 грн. матеріальної шкоди, 120,00 грн. судових витрат, 17,00 грн. державного мита, 200,00 грн. вартість проведеного автотоварознавчого дослідження, та на користь держави 900,00 грн. судового збору.

Вищевказане рішення було оскаржене Поганець Іваном Петровичем.

01.05.2013 року Апеляційний суд Львівської області виніс рішення, яким апеляційну скаргу Поганець Івана Петровича задовольнив частково, рішення Франківського районного суду м.Львова скасував, та ухвалив нове рішення, яким стягнув з Поганець Івана Петровича на користь Нечипоренко Калістрата Некифоровича 80000,00 грн. матеріальної шкоди, 400,00 грн. судових витрат, та на користь держави 800,00 грн. судового збору.

Вважаємо, що вищезазначене рішення від 01.05.2013 р., є необґрунтованим та таким, що суперечить чинному законодавству України.

Відповідно до ст. 8 ЦПК України: «суд вирішує справи відповідно до Конституції України, законів України та інших нормативно-правових актів законодавства України».

Відповідно до ст. 213 ЦПК України «рішення суду повинно бути законним і обґрунтованим».

При винесенні оскаржуваного рішення, суд апеляційної інстанції не взяв до уваги:

Ст. 7 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках визначення збитків, або розміру відшкодування.

Суд 1-ї інстанції, виносячи рішення керувався даною нормою, саме тому з відповідача було стягнуто 100000,00 грн., – суму, що була підтверджена висновком авто товарознавчої експертизи №111/01-12 від 01.06.2012 р. складеного судовим експертом Прекрасним А.В.

Таким чином, єдиним належним документом, який підтверджує вартість автомобіля Нечипоренко К.Н. – Форд Паразит реєстраційний номер ВС 0000 ВВ станом на 01.11.2011 р. виходячи із його ідентифікаційних даних був саме висновок даної експертизи.

При розгляді справи судом апеляційної інстанції не було досліджено матеріалів кримінальної справи, відповідно до якої, вартість вищевказаного автомобіля становила 80000,00 грн., не встановлено джерела походження цієї суми.

Суд апеляційної інстанції в своєму рішенні, вказуючи, що до стягнення підлягає 80000,00 грн. не правомірно посилається на ч.4. ст.61 ЦПК України: Вирок у кримінальній справі, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов’язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою.

Це тому, що положенням ч.4. ст.61 ЦПК України передбачено обов’язковість вироку з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою. В нашому випадку спірним є не факт наявності дії, та вчинення їх конкретною особою, а розмір заподіяних збитків, які на підставі ст.7 ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» мали бути визначені висновком експертизи, якого не було в матеріалах кримінальної справи. Сума в 80000,00 грн. встановлена з не зрозуміло з яких джерел, особою, кваліфікація якої не підтверджена, без дотримання: ЗУ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» , Національного стандарту №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів (затв. Наказом Міністерства юстиції України, Фонду державного майна України 24.11.2003 р. N 142/5/2092) неправомірно взята до уваги, та постановлена до стягнення судом апеляційної інстанції.

Посилання Суду апеляційної інстанції в своєму рішенні, на ч.3. ст.61 ЦПК України теж здійснено не правомірно, оскільки дана норма стосується рішень цивільних, господарських, адміністративних справ, а не вироку у кримінальній справі, про який вже йшла мова вище.

Також, суд апеляційної інстанції в своєму рішенні неправомірно зазначає, що питання способу виконання рішення суду про відшкодування шкоди в частині  рішення щодо стягнення суми шляхом перерахування на рахунок ПАТ «Універсал Банк» для погашення кредитної заборгованості Нечипоренко К.Н. не стосуються спірних правовідносин та є процесуальною помилкою, через що рішення підлягає до скасування. Рішення суду 1-ї інстанції в цій частині винесене при дотримання суддею ч.2.ст.160 ЦПК України, – забезпечивши повне, всебічне та об’єктивне з’ясування обставин справи, серед яких те, що спірне майно (автомобіль) перебувало в заставі в ПАТ «Універсал Банк», на підставі укладеного між Нечипоренко К.Н. та ПАТ «Універсал Банк» кредитного договору, відповідно до змісту якого –  в разі не сплати кредитного боргу Нечипоренко К.Н. право власності на заставний автомобіль мало перейти до ПАТ «Універсал Банк».

Таким чином, судом апеляційної інстанції при винесенні рішення 01.05.2013 р. не дотримано вимог ч.2.ст.160 ЦПК України, порушено основний принцип цивільного судочинства, що закріплений в ст.1. ЦПК України: про справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, не належно досліджено обставини справи, не дано належної правової оцінки, базованої на нормах цивільного та цивільного-процесуального законодавства України доказам сторін.

Виходячи із вищенаведеного, враховуючи, що рішення апеляційного суду Львівської області від 01.05.2013 р. за апеляційною скаргою Поганець Івана Петровича на рішення рішенням Франківського районного суду м.Львова від 01.08.2012 р. постановлене при неповному з’ясуванні судом обставин, що мають значення для справи, висновки суду невідповідають обставинам справи, не застосовано норм матеріального та процесуального права, що мали бути застосовані, керуючись ст.ст. 213,214, 324, ч.3.ст.335, ст.336 ЦПК України, –

ПРОШУ:

1.   Прийняти до провадження касаційну скаргу Нечипоренко Некифора Калістратовича від імені та в інтересах Нечипоренко Калістрата Некифоровича на рішення апеляційного суду Львівської області від 01.05.2013 р. по справі за апеляційною скаргою Поганець Івана Петровича на рішення Франківського районного суду м.Львова від 01.08.2012 р.

2.         Скасувати рішення Апеляційного суду Львівської області від 01.05.2013 р. (справа № 1111/2-1111/11, провадження №22-ц/111/111/13) за апеляційною скаргою Поганець Івана Петровича на рішення Франківського районного суду м.Львова від 01.08.2012 р., та залишити в силі рішення Франківського районного суду м.Львова від 01.08.2012 р. по даній справі.

3. Судові витрати покласти на Поганець Івана Петровича.

*при поданні даної касаційної скарги, судовий збір було сплачено з розрахунку, що спірною сумою є 20000,00 грн. (різниця між сумою 100000,00 грн. що була задоволена судом 1-ї інстанції та 80000,00 грн. що була задоволена судом апеляційної інстанції.)

ДОДАТКИ:

  1. Копія рішення апеляційного суду Львівської області від 01.05.2013 р. прошите та скріплене печаткою суду.
  2. Проста копія рішення Франківського районного суду м.Львова від 01.08.2012 р.  (копія прошита та скріплена печаткою суду буде направлена на адресу суду касаційної інстанції після отримання належно посвідченої копії в суді 1-ї інстанції, що відбудеться після повернення справи з суду Апеляційної інстанції в суд 1-ї інстанції.)
  3. Копія Довіреності на ім’я Нечипоренко Н.К.
  4. Оригінал платіжного доручення про оплату судового збору за подання касаційної скарги (для 1-го адресата).
  5. Копія касаційної скарги для відповідача.

07.05.2013 р.                                                               Н.К.Нечипоренко

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
5 851 переглядів