Колективна скарга роботодавцеві по не виплаченій зарплаті

Директору ТОВ «Рябий пес»»

п. Нечипоренко Н.К.

Трудового колективу ТОВ «Рябий пес»

КОЛЕКТИВНА СКАРГА

Відповідно до ч.1. ст.115 Кодексу законів про працю та ч.1.ст.24 Закону України «Про оплату праці» «заробiтна плата виплачується працiвникам регулярно в робочi днi у строки, встановленi колективним договором, але не рiдше двох разiв на мiсяць через промiжок часу, що не перевищує шiстнадцяти календарних днiв».

Вищевказані норми законодавства Вами систематично порушується.

Так, станом на 16 березня 2011 р. нами не отримано заробітньої плати за січень та лютий 2011 р.

Просимо Вас негайно сплатити заборгованість з заробітної плати та компенсацію втрати частини заробітної плати у зв’язку з затримкою термінів її виплати, на підставі ст.34. ЗУ «Про оплату праці», та в майбутньому дотримуватися встановлених термінів розрахунків з працівниками.

У випадку незадоволення наших вимог, ми будемо звертатися в суд з позовом про примусове стягнення заборгованості, штрафних санкцій, та відшкодування моральної шкоди.

Також, звертаємо Вашу увагу, що на підставі ст.36 ЗУ «Про оплату праці»: «За порушення  законодавства  про  оплату  праці  винні  особи притягаються до дисциплінарної,  матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством».

16.03.2010 р.

посада підпис ініціали, прізвище посада підпис ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
6 830 переглядів