Пільги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям

№ п/п Перелік пільг Підстава (нормативно-правовий акт,яким встановлено пільги)
Пільги для багатодітних родин:
1. 50- відсоткова знижка за перебування та харчування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах для сімей, які мають трьох і більше дітейПримітка: Від сплати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму (у 2006 році вказаний рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлено у сумі 121 грн. у розрахунку на одну особу), а також батьки або особи, які їх замінюють, із сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”Закон України „Про дошкільну освіту”;

Закон України „Про Державний бюджет на 2006 рік”;

постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”

2. Відпочинок та оздоровлення дітей-інвалідів і дітей із багатодітних сімей забезпечуються місцевими органами влади в першочерговому порядку. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 323 “Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку й оздоровлення дітей в Україні” .
3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують організацію пільгового проїзду міським пасажирським транспортом (крім таксі), автомобільним транспортом загального користування (крім таксі) в сільській місцевості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей-сиріт, дітей з неповних і багатодітних сімей, що навчаються в професійно-технічних навчальних закладах. Закон України „Про охорону дитинства”
4. Платнику податку, який має троє або більше дітей віком до 18 років, надається податкова соціальна пільга. При цьому, багатодітним батькам, які мають право на отримання податкових соціальних пільг з двох і більше підстав, надано право отримувати такі пільги за їх сукупністю.            Податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого місячного доходу платнику податку у вигляді заробітної плати виключно за одним місцем його нарахування (виплати). Пільга починає застосовуватися з дня отримання працедавцем заяви платника податку про застосування пільги за формою, визначеною центральним податковим органом і не застосовується до доходу, нарахованого до моменту отримання такої заяви.  Закон України „Про податок з доходів фізичних осіб”.
5. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів. Стаття 19 Закону України “Про відпустки”.
6. Період по догляду трьох і більше дітей до 16 років зараховується непрацюючим матерям (батькам, опікунам) до безперервного стажу роботи при обчисленні допомоги з тимчасової непрацездатності. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.92 № 521 “Про додаткові заходи щодо соціального захисту багатодітних сімей”.
7. Жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до восьмирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на пенсію за віком після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми, але не довше, ніж до досягнення кожною дитиною 3-х річного віку. Закону України “Про пенсійне забезпечення”.
8. Матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до восьмирічного віку, встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.Пенсія за особливі заслуги встановлюються жінкам, які мають право на пенсію за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника та за вислугу років як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі від 20 до 25 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2006 року цей прожитковий мінімум становить 350 грн., тобто надбавка до пенсії складає від 70 до 87,5 грн.)

 

Закон України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.
Пільги для малозабезпечених сімей з дітьми, якими можуть скористатися багатодітні родини у разі,якщо вони є малозабезпеченими:

Примітка. Малозабезпеченими є сім’ї, які з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї. У 2007 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум встановлено для працездатних осіб у сумі 121 гривень, непрацездатних осіб – 170,5 гривень, інвалідів – 181,5 гривень.

1. Батьки, у яких розмір коштів, що припадають на одного члена сім’ї на місяць, не перевищує розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2006 року мінімальна заробітна плата становить 350 грн.), звільняються від плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.92 р. № 374 “Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”.
2. Діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, забезпечуються безоплатними обідами у загальноосвітніх навчальних закладах. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 “Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах”
3. За наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, які надаються відповідно до чинного законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу, багатодітні сім’ї можуть скористатися правом на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Положення про призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848.
4. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за рахунок власних коштів можуть запроваджувати додаткові види допомоги та встановлювати на місцевому рівні додаткові пільги для багатодітних сімей, в тому числі пільговий проїзд у міському транспорті. Законом України “Про охорону дитинства” від 26.04.01 № 2402-III
5.  Га рантований державою рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім’ї, її доходів та віку дітей. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (в редакції від 22.03.2001 № 2334-ІІІ із змінами та доповненнями)
6. Грошова допомога для найменш соціально захищених

сімей (розміри цієї допомоги визначаються з урахуванням забезпечення рівня

життя не нижчого від прожиткового мінімуму)

Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (від 01.06.2000 № 1768-ІІІ із змінами та доповненнями)
7.  Одноразової грошової допомоги непрацюючим малозабезпеченим громадянам, зокрема багатодітним, у випадку важкої хвороби, смерті близьких родичів, стихійного лиха тощо Постанова Кабінету Міністрів України від 11.02.04 № 147 .
8.  Для сім’ї, середньомісячний сукупний дохід яких нижче 100 грн. у розрахунку на одну особу, взагалі звільняються від плати за перебування та харчування дітей у цих закладах. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 “Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”
9. Пріоритетне право на отримання кредиту для здобуття дітьми вищої освіти Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.03 № 916

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
7 681 переглядів