Права та гарантії осіб мобілізованих під час 6 (останнього) етапу мобілізації

Особи, які мобілізовані під час 6 етапу мобілізації користуються тими ж правами, що і особи, призвані в попередні періоди, зокрема:
1. Отримувати грошове забезпечення в повному обсязі, з урахуванням всіх надбавок та премій, на рівні військовослужбовців контрактної служби (відповідно до посад та військових звань).
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання грошового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період» від 09.04.2014 № 111.
2. Використовувати весь комплекс гарантій соціального і правового захисту, встановлених законодавством для військовослужбовців.
Всі пільги, передбачені Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про соціальний і правовий статус військовослужбовців і членів їх сімей», Кодексом законів про працю тощо в тому числі:
– Зарахування часу перебування громадян України на військовій службі до їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби,
– матеріальне (продовольче, речове), грошове забезпечення (компенсацією за піднайом жилого приміщення), охорону здоров’я та безоплатне лікування,
– державну соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються з військової служби.
3. Збереження за всіма громадянами, які призвані під час мобілізації на військову службу, місця роботи, посади, середного заробітку на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності (з одночасним отриманням грошового забезпечення як військовослужбовців)
4. Нарахування одноразової грошової допомоги, яка буде виплачуватися на день демобілізації в розмірах, визначених пунктом 2 статті 15 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
5. Право на підприємницьку діяльність для приватних підприємців зберігається при їх призові на військову службу під час мобілізації. При цьому, державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців не припиняється.
6. Не припиняється виплата пенсій пенсіонерам, у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, на особливий період на час такої служби.
7. Не допускається зменшення розміру пенсій офіцерам запасу, які призвані під час мобілізації. При демобілізації цим офіцерам пенсія буде збільшена з урахуванням нових посад, військових звань та додаткової вислуги років. Якщо ж новий розмір пенсії у офіцерів буде нижчим за розмір, який вони отримували в мирний час, виплата їм пенсії здійснюється у раніше встановленому розмірі (Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).
8. Переважне право військовослужбовцям, після проходження військової служби за призовом під час мобілізації, залишиться на військовій службі на попередній або за їх згодою на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді;
9. Звільнення від нарахування штрафних санкцій військовослужбовців, а також військовозобов’язаних, які призвані під час мобілізації на військову службу, з боку підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб у зв’язку з несвоєчасною оплатою фінансових зобов’язань (кредитів, іпотек тощо) на особливий період.
10. Звільнення від нарахування відсотків за користування кредитом.
11. Звільнення від відповідальності за корупційні правопорушення військовослужбовців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період по відношенню до їх підприємницької діяльності.
12. Звільнення фізичних осіб-підприємців, які призвані під час мобілізації, від сплати єдиного соціального внеску на особливий період.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
2 158 переглядів