Скарга на неправомірні дії посадової особи (органу державної влади)

До місцевого суду ___________________

Заявник ___________________ (П.І.Б., адреса)

Відповідач _______________ (державний орган чи посадова особа, чиї дії оскаржують ся, адреса)

СКАРГА

На неправомірні дії посадової  особи (органу державної влади)

___ 201__ р. _______________________ (посадова  особа, місце її роботи (орган державної влади) , якою вчинено дії, що порушують права і законні інтереси громадянина, час їх вчинення).

Ці неправомірні дії підтверджуються таким ___________ (мотиви, з якими заявник вважає дії органу (посадової особи неправомірними)

___201__ р. я звернувся зі скаргою на ці дії до вищого порядку підлеглості ______________ (найменування вищої в порядку підлеглості посадової особи або органу).

Однак оскаржувані мною дії необґрунтовано визнані законними (у встановлений строк відповіді не отримав).

Відповідно до ст.. 385 – 387 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

  1. Задовольнити скаргу
  2. Зобов’язати ____________ (посадову особу, орган) усунути допущені порушення моїх прав
  3. В порядку підготовки справи до слухання витребувати матеріали з приводу моєї скарги _________________ (назва вищого в порядку підпорядкованості органу, посадової особи)

Додатки:

1)      Копія скарги

2)      Відповідь органу державної влади (посадової особи), на неправомірні дії якого подано скаргу (якщо вона є)

3)      Письмові докази, що підтверджують неправомірність рішення, дій (бездіяльность) посадової особи (органу влади)

4)      Квитанція про сплату держмита

Дата                    Підпис Ініціали, прізвище

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Життя, робота, кримінал »
4 578 переглядів