Чи мають господарські договори укладатися виключно державною мовою

Чинне законодавство України не містить прямої вимоги укладати господарські договори між суб’єктами господарювання на території України виключно державною – українською мовою.

Якщо взяти до уваги положення нормативних актів які регулюють бухгалтерську діяльність, як сферу обліку та звітності, то можна припустити, що все таки такі документи мають бути оформлені українською мовою. Зокрема згідно п 1.3. Положення “Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку”, що затв. Наказом міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995 р. – “Усі первинні документи, облікові регістри, бухгалтерська та інша звітність повинні складатись українською мовою. Поряд з українською мовою може застосовуватись інша мова у порядку, визначеному Законом України “Про засади державної мовної політики”.

Первинні документи – документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції – це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.

 

Однак, аналіз того що відноситься до “первинних документів” показує що первинними документами є:

 • Акредитив
 • Акт інвентаризації
 • Акт на списання
 • Акт приймання
 • Акт приймання виконаних підрядних робіт
 • Акт приймання-передачі
 • Акт про витрату
 • Акт про виявлені дефекти
 • Акт списання
 • Видатковий касовий ордер
 • Відомість на виплату грошей
 • Відомість обліку залишків
 • Журнал обліку вантажів
 • Журнал обліку громадян, які проживають у готелі Інвентарна картка обліку
 • Касова книга
 • Касовий чек
 • Книга складського обліку
 • Лімітно-забірна картка
 • Матеріальний ярлик
 • Меморіальний ордер
 • Наказ (розпорядження) про надання відпустки
 • Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу
 • Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)
 • Накладна
 • Особова картка працівника
 • Платіжна вимога
 • Платіжне доручення
 • Подорожній лист
 • Прибутковий касовий ордер
 • Прибутковий ордер
 • Проїзний документ
 • Розрахункова квитанція
 • Розрахунковий чек
 • Розрахунково-платіжна відомість працівника
 • Розрахунок амортизації основних засобів
 • Табель обліку використання робочого часу
 • Товарний чек
 • Товарно-транспортна накладна

Не відносяться до категорії “первинні документи”

 • Рахунок-фактура
 • Договір
 • Банківська виписка
 • Податкова накладна
 • Акт звірки взаєморозрахунків
 • Фіскальний чек

Таким чином, оскільки договір не відноситься до категорії “первинні документи”, обґрунтувати необхідність укладення договорів українською мовою, посилаючись на норми податкового законодавства, немає можливості.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
882 переглядів