Вимоги до виробничих об’єктів, які виробляють харчові продукти що ввозяться в Україну

Санітарна служба та Ветеринарна служба (далі – відповідна служба) відповідно до компетенції можуть встановлювати вимоги до потужностей (об’єктів), виробничих процесів, умов зберігання або інші вимоги стосовно харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі, та харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, що імпортуються в Україну. Такі вимоги не повинні перевищувати аналогічні вимоги, які встановлені для вітчизняних виробників, що здійснюють виробництво та/або обіг таких харчових продуктів.

Відповідна служба може перевіряти дотримання вимог до потужностей (об’єктів), виробничих процесів, умов зберігання та інших вимог у країнах, з яких імпортуються харчові продукти (далі – потужності (об’єкти) для імпорту в Україну). Відповідна служба повинна мати безперешкодний доступ до потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну з метою інспектування таких потужностей для перевірки виконання вимог, визначених у частині першій цієї статті. Відповідна служба України зобов’язана повідомити відповідну компетентну службу країни-імпортера про зазначене інспектування принаймні за 48 годин.

Імпорт харчових продуктів або інших об’єктів санітарних заходів з потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну, під час інспектування яких відповідна служба виявила недотримання встановлених вимог, не дозволяється.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров’я веде реєстр потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну харчових продуктів, підконтрольних санітарній службі.

Центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики веде реєстр потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі.

Порядок проведення перевірки виконання вимог, визначених у частині першій цієї статті, реєстрації та вилучення з реєстру потужностей (об’єктів) для імпорту в Україну встановлюється відповідно центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров’я та центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
1 971 переглядів