Для чого проводиться валідація плану НАССР

Валідація (підтвердження) плану НАССР – це отримання доказів того, що всі елементи плану НАССР є правильними і забезпечують безпечність харчових продуктів.

Метою валідації є:

 • демонстрація, що всі рішення, прийняті під час дослідження плану НАССР, мають під собою наукове та/або технічне обґрунтування і базуються на належних практиках виробництва та гігієни;
 • переконання, що план НАССР є правильно продуманим і ефективним;
 • оцінка того, що розроблений план НАССР може бути впроваджено повністю;
 • надання клієнтам (іншим операторам ринку) чи органам державного контролю (нагляду) доказів того, що прийняті рішення є правильними, а заходи контролю – ефективними.

Валідацію документації плану НАССР перший раз проводять після його розробки перед впровадженням на практиці. Подальшу валідацію здійснюють з визначеною певною частотою для оцінки відповідності документації дійсним технологічним процесам.

Крім того, необхідно проводити валідацію плану НАССР чи його частини у таких випадках:

 • введення у виробництво нового продукту/перенесення виробництва харчових продуктів на іншу технологічну лінію;
 • встановлення нового обладнання, яке може впливати на безпечність харчових продуктів;
 • введення нових видів неперероблених, частково перероблених або перероблених харчових продуктів;
 • зміни технологічного процесу;
 • зміни в структурі потужності;
 • введення нових допоміжних матеріалів для переробки харчових продуктів, предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, інших способів пакування;
 • продовження строку зберігання харчового продукту;
 • зміни постачальників;
 • важливих змін у способі споживання (використання) або реалізації харчових продуктів;
 • отримання нової інформації стосовно небезпечних факторів, характерних для технологічного процесу або харчового продукту.

При проведенні валідації документації плану НАССР група НАССР повинна встановити:

 • чи план НАССР охоплює всі технологічні процеси та харчові продукти;
 • чи аналіз небезпечних факторів проведено за правильною методологією та чи всі небезпечні фактори є характерними для технологічних процесів і харчових продуктів;
 • чи правильно встановлено критичні межі та чи є для цього належне обґрунтування;
 • чи процедури моніторингу дозволяють тримати технологічний процес під контролем;
 • чи розроблені процедури впровадження коригувальних дій та верифікації є достатніми для ефективної роботи системи НАССР.

Результатом валідації можуть бути зміни в процедурах та протоколах плану НАССР.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 929 переглядів