Договір спонсорства

м. Львів 25 червня 2015 р.

ТзОВ «Рябий пес»,в особі директора Нечипоренко Н.К., який діє на підставі статуту, назване далі «Видавник», з однієї сторони, і товариство з обмеженою відповідальністю «Коник» в особі директора Іваносян І.І., який діє на підставі статуту, далі по тексту «Виробник», з другої сторони, уклали цей договір про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Виробник виступає спонсором акції, що проводить Видавник, а саме: виробництва та публічного відтворення відеосюжету «Реклама підземного міста» (далі – Акція).
1.2. Акція проводиться у період з 01 липня 2015 р. по 31 грудня 2015 р.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Видавник зобов’язується:
• Виготовити власними силами відеосюжет «Реклама підземного міста» тривалістю не менше 1,00 хв. та не більше 1,25 хв.;
• Перед відтворенням відео сюжету погодити із Виробником його зміст, місця відтворення та періодичність відтворення;
• Зазначати найменування Виробника та зображувати її торгову марку (логотип) в відеосюжеті «Реклама підземного міста» не менше 3-х разів;
• запрошувати представників Виробника на усі заходи, що проводить Видавник в межах зазначеної в цьому договорі Акції;
• при оформленні місць, де проводяться будь-які заходи у рамках вказаної в цьому договорі Акції, використовувати рекламні матеріали, погоджені з Виробником та надані ним, із зображенням фірмового найменування та торгової марки (логотипу) Виробника.
2.2. Виробник зобов’язується: надати спонсорську підтримку Акції, зазначеній у цьому договорі, у вигляді суми коштів що вказується в додатку до даного договору.
3. ІНШІ УМОВИ
3.1. За погодженням сторін може створюватися комісія зі складу представників сторін для спостереженням за ходом Акції.
3.2. Термін дії даного договору – з моменту його підписання сторонами і до повного виконання ними своїх зобов’язань.
3.3. У рамках цього договору Видавник не надає Виробникові будь-яких інших додаткових рекламних послуг, крім популяризації найменування та логотипа у межах, встановлених п. 2.1. даного договору.
3.4. Одностороння відмова від цього договору не допускається.
3.5. Договір складено у 2-х оригінальних примірниках по одному для кожної сторони.
4.АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
4 504 переглядів