Права підприємця при перевірці інспекції з праці

Передовсім, приймаючи в себе на підприємстві перевіряючих, варто мати на увазі, що будь-який підприємець має право не допустити інспектора з праці до перевірки, якщо ним (інспектором) порушені або не дотримані вимоги законодавства.Такі порушення можуть полягати в наступному:

  • Інспектор з праці не надав копію направлення на перевірку або таке направлення не відповідає вимогам профільного Закону;
  • Інспектор праці здійснює контроль по повторній позаплановій перевірці по тому самому факту (фактам), який був (були) підставою для вже проведеної позапланової перевірки.

Однак, у випадку відмови в допуску до перевірки слід бути бережним, – потенційна помилка в прийнятті такого роду рішення може коштувати  320 000 грн.

Особа, яку перевіряють, має право:

1.бути поінформованою про свої права та обов’язки;

2.бути присутньою під час здійснення перевірки і залучати під час здійснення перевірки третіх осіб;

3.вимагати нерозголошення інформації, що становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію підприємства;

4.надавати органу державного нагляду (контролю) у письмовій формі свої пояснення, зауваження або заперечення до акта;

5.оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії органів державного нагляду (контролю) та їх посадових осіб;

6.отримувати консультативну допомогу від органу державного нагляду (контролю) з метою запобігання порушень під час здійснення перевірки;

7.вимагати припинення здійснення перевірки в разі використання посадовими особами неуніфікованих форм актів або з’ясування посадовими особами при здійсненні позапланового заходу державного нагляду (контролю) питань, інших ніж ті, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такого заходу;

8.фіксувати процес здійснення перевірки засобами аудіо- та відеотехніки, не перешкоджаючи здійсненню перевірки;

9.залучати третіх осіб з метою захисту своїх прав та законних інтересів у ході здійснення перевірки. Такі треті особи мають право:

  • бути присутнім під час здійснення перевірки;
  • знайомитися з документами та матеріалами, що стосуються здійснення перевірки;
  • представляти інтереси суб’єктів господарювання перед органами державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому законом.

Окрім вищевказаного, під час проведення перевірки не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним процесуальним законодавством.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
1 677 переглядів