Документи які необхідні для проходження перевірки Держпраці

Якщо інспекція праці завітала на Ваше ТОВ з перевіркою, то для більш ефективного і раціонального використання робочого часу та успішного проходження перевірки, Вам необхідно:

1. підготувати наступні документи:

 • Статут Товариства
 • Виписку/Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства
 • Контракт з керівником Товариства
 • Наказ згідно якого керівник призначається на посаду
 • Посадові інструкції працівників
 • Колективний договір з додатками до нього (за наявності)
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Штатний розпис
 • Копії статистичних звітів:

а) звіт з праці (ф№ 1-ПВ)

б) звіт про використання робочого часу (ф №3-ПВ) (за наявності)

 • Книги наказів та розпоряджень, що стосуються трудових відносин, відпустки щорічні, додаткові, без збереження, переведення, звільнення працівників.
 • Табелі обліку робочого часу за період з 1 січня минулого року по день перевірки
 • Особові картки працівників форми П-2
 • Журнал обліку і руху трудових книжок
 • Трудові книжки
 • Графіки надання відпусток
 • Положення про оплату праці, у тому числі про преміювання
 • Книгу нарахування та виплати заробітної плати
 • Відомості виплати заробітної плати, відпускних, розрахункових з 01 січня минулого року по день перевірки.
 • Графік змінності
 • Журнал первинного інструктажу
 • Книга наказів і розпоряджень
 • Копії цих документів завірені печаткою

2. заповнити довідки:

 1. Довідка про оплату праці
 2. Довідка про нарахування та виплату заробітної плати
 3. Довідка про виплату з/п нижче мінімальної
 4. Довідка про використання (рух) коштів підприємства при наявності заборгованості.
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
947 переглядів