Дозвіл Санепідемстанції на виробництво та реалізацію харчових продуктів

Кожен підприємець (та кожне підприємство), що починає працювати в сфері харчової промисловості та сфери послуг, задається питанням, – чи потрібно одержувати які-небудь дозволи від санепідемстанції (далі – СЕС) для початку своєї діяльності.

Згідно закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», виробники харчових продуктів, для того щоб працювати в правовому полі, зобовязані отримати два дозвільні документи — декларацію виробника харчових продуктів та експлуатаційний дозвіл.

Декларація виробника видається для виробництва та впровадження в обіг усіх харчових продуктів, зокрема:
• нових харчових продуктів
• допоміжних засобів і матеріалів для виробництва харчових продуктів
• харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів, дієтичних і харчових добавок
• харчових продуктів, завезених в Україну вперше.

Експлуатаційний дозвіл для потужностей видається для виробництва та впровадження в обіг споруд, приміщень, будинків, обладнання й інших засобів, серед них і транспортних

Ветеринарна служба здійснює нагляд за такими видами продукції:

 • необроблені харчові продукти тваринного походження на об’єкті, де їх виробляють;
 • усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження на сільськогосподарських ринках.

Отже, ветеринарна служба має повноваження приходити з такими перевірками:

 • перевірка необроблених харчових продуктів тваринного походження на об’єктах, де їх виготовляють;
 • перевірка всіх рослинних продуктів, сільськогосподарської продукції з відповідним маркуванням та не оброблених харчових продуктів тваринного походження на ринках.

СЕС має повноваження здійснювати контроль тільки за готовими харчовими продуктами. Натомість нагляд за безпекою та якістю сировини покладено на ветеринарну службу.

Декларація виробника

Декларація виробника — це документ, що його видає виробник харчової продукції. Таким документом виробник підтверджує, що харчова продукція є безпечною для споживачів і відповідає вимогам санітарного законодавства. Водночас виробник дає гарантії, що його продукція має саме такі якісні характеристики, які він вказав у декларації.

За 30 днів перед тим як вперше впроваджувати в обіг в Україні харчові продукти, підконтрольні санітарній службі, виробник або продавець (постачальник) мусить повідомити про це головному державному санітарному лікареві України і подати йому декларацію виробника.

Виробник мусить мати документальні докази, що підтверджують його декларацію. За такі докази правлять, зокрема, протоколи вимірювань, досліджень, що їх провела акредитована лабораторія, а також документи про впровадження на виробництві систем HACCP або аналогічних систем, які гарантують безпечність і якість виготовлених товарів. Підтверджувати дійсність декларації можуть і експлуатаційні дозволи, документи про результати державного контролю та державного нагляду санітарної чи ветеринарної служби. Виробник мусить видавати декларацію виробника на такі об’єкти, впроваджуючи їх в обіг:

 • сільськогосподарська продукція, призначена для споживання людини;
  • харчові продукти та добавки;
  • ароматизатори або допоміжні матеріали для переробки.

Такий документ, виданий щодо серійного виробництва, має містити дані про партії продукції. У декларації виробника, яка стосується до окремої партії товару, потрібно вказати назву чи номер конкретної партії.

Форми декларації виробника офіційно ще не затверджено, проте вона мусить містити такі дані:

1) назва та адреса виробника;

2) назва харчового продукту (добавка, ароматизатор, допоміжний матеріал для переробки тощо);

3) свідчення про відповідність санітарним заходам, технічним регламентам або стандартам та перелік умов, за яких такої відповідності виробник дотримуватиметься (умови транспортування, зберігання, обігу і т. ін.);

4) дата видачі, ім’я, підпис та посада особи, яка видала декларацію виробника;

5) для продуктів, вироблених в Україні, — реєстраційний номер, наданий виробникові після отримання експлуатаційного дозволу відповідно до статті 22 закону «Про безпечність та якість харчових продуктів».

Законодавство містить вимогу про те, що декларацію виробника мають підтверджувати такі докази:

 • протоколи вимірів, досліджень, що їх здійснила акредитована лабораторія;
  • документи про впровадження на виробництві систем якості;
  • експлуатаційні дозволи;
  • документи про результати державного контролю та нагляду СЕС і ветеринарної служби.

Одержати будь-який з-поміж перелічених документів можна лише після того, як орган СЕС видав висновок за результатами експертизи.

Подавати декларацію виробника головному державному санітарному лікареві можна щойно після того, як буде проведена експертиза СЕС. Тож виробник має вдатися до таких кроків:

 • звернутися до органу СЕС з заявою щодо проведення експертизи;
 • одержати експертний висновок СЕС щодо кожного об’єкту, використовуваного для виробництва харчової продукції;
 • видати декларацію на певний вид продукції на підставі отриманого висновку СЕС;
 • подати декларацію виробника головному державному санітарному лікареві України разом з повідомленням про впровадження своєї продукції в обіг.

Щоб отримати експертний висновок, виробник подає заяву до Міністерства охорони здоров’я, яка мусить містити інформацію про те, що харчовий продукт:

 • не становить загрози для споживача;
  • не вводить споживача в оману;
  • не відрізняється від харчових продуктів, які він замінює, настільки, щоб його споживання несприятливо вплинуло на споживача.

Експертний висновок СЕС видає протягом 90 робочих днів від моменту подання заяви на експертизу. Висновок має містити таку інформацію:
• умови використання продукту;
• призначення та специфікації харчового продукту;
• всі необхідні вимоги до забезпечення продукту етикетками.

Припустімо, СЕС, провівши експертизу, забороняє виробникові впроваджувати в обіг новий харчовий продукт. У такому разі заявник може оскаржити експертний висновок в головного державного санітарного лікаря України протягом 30 днів після одержання цього висновку або в суді.

Нові харчові продукти

Новий харчовий продукт — це харчовий продукт (а також його інгредієнти), який ще не виходив на споживчий ринок України, тому що цей харчовий продукт:

 • має нову або цілеспрямовано модифіковану первісну молекулярну структуру;
 • містить генетично модифіковані органічні речовини;
 • виготовлений з генетично модифікованих організмів, але їх не містить;
 • містить мікроорганізми, гриби, водорості або є виділений з них;
 • містить рослини та інгредієнти харчових продуктів, одержані з тварин, або є виділений з них, за винятком харчових продуктів чи їхніх інгредієнтів, які отримано традиційними методами розведення тварин, якщо такі продукти зарекомендували себе як безпечні для споживання;
 • вироблений завдяки застосуванню раніше не використовуваного виробничого процесу, який може спричинити істотні зміни у складі та структурі харчових продуктів або інгредієнтів цих харчових продуктів і вплинути на їхню поживну цінність, обмін речовин або рівень небезпечних чинників.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
6 806 переглядів