Кольори сигнальні і знаки безпеки. ГОСТ 12.4.026-76

ГОСТ 12.4.026-76 *
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

СИСТЕМА СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

Кольори сигнальні
І ЗНАКИ БЕЗПЕКИ

ІВК ВИДАВНИЦТВО СТАНДАРТІВ
Москва

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
Система стандартів безпеки праці
Кольори сигнальні і знаки безпеки
Occupational safety standards system.
Signal colours and safety signs ГОСТ
12.4.026-76 *
Натомість
ГОСТ 15548-70
Постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 24 травня 1976 № 1267 термін введення встановлений
з 01.01.1978

Цей стандарт поширюється на сигнальні кольори та знаки безпеки для всіх галузей народного господарства і встановлює призначення, характеристики та порядок застосування сигнальних кольорів, а також форму, розміри, кольори та порядок застосування знаків безпеки.
Стандарт не поширюється на знаки, призначені для забезпечення безпеки руху всіх видів транспорту, на знаки для вантажів, що потребують спеціальних умов транспортування і зберігання, а також на колір, балонів та інших ємностей для зберігання і транспортування газів і рідин, передбачений правилами пристрою, монтажу та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затверджених Держгіртехнаглядом 19 травня 1970.
Стандарт відповідає міжнародному стандарту ІСО 3864, за винятком форми і кольору вказівних знаків пожежної безпеки.

(Змінена редакція, Изм. № 2).
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сигнальні кольори і знаки безпеки призначені для привернення уваги працюючих до безпосередньої небезпеки, попередження про можливу небезпеку, приписи та дозволу певних дій з метою забезпечення безпеки, а також для необхідної інформації.
1.2. Сигнальні кольори і знаки безпеки не замінюють необхідних заходів з безпеки праці і засобів захисту працюючих.
1.3. Сигнальні кольори слід застосовувати для знаків безпеки поверхонь конструкцій, пристроїв та елементів виробничого обладнання, які можуть служити джерелами небезпеки для працюючих, поверхонь огорож та інших захисних пристроїв, а також пожежної техніки.
1.4. Знаки безпеки слід встановлювати на території підприємств, будівельних майданчиків, у виробничих приміщеннях, на робочих місцях, ділянках робіт і на виробничому обладнанні.
Місця розташування знаків безпеки, номери їх розмірів, а також порядок застосування пояснювальних написів до знаків безпеки на території підприємства, у виробничих приміщеннях і на робочих місцях встановлює адміністрація підприємства за погодженням з профспілковим комітетом і відповідними органами державного нагляду.
Місця розташування і номера розмірів знаків безпеки на виробничому обладнанні, а також позначення небезпечних елементів обладнання сигнальними кольорами встановлюють у конструкторській документації на виріб (групу виробів).
1.3, 1.4. (Змінена редакція, Изм. № 2).

1.5. Знаки безпеки, встановлені на воротах і вхідних дверях приміщень, означають, що зона дії цих знаків охоплює все приміщення. Знаки безпеки, встановлені біля в’їзду (входу) на об’єкт (ділянку), означають, що їх дія поширюється на об’єкт (ділянку) в цілому. При необхідності обмежити зону дії знаку відповідну вказівку слід приводити в пояснюючим написи.
1.6. Знаки безпеки повинні контрастно виділятися на навколишньому їх фоні і перебувати в полі зору людей, для яких вони призначені. Знаки безпеки повинні бути розташовані з таким розрахунком, щоб вони були добре видні, не відволікали уваги працюючих і самі по собі не становили небезпеки.
1.7. Забарвлення обладнання лакофарбовими матеріалами сигнальних кольорів і нанесення (установку) знаків безпеки має виробляти підприємство-виробник устаткування. У разі необхідності додаткову забарвлення лакофарбовими матеріалами сигнальних кольорів і нанесення (установку) знаків безпеки на обладнання, що знаходиться в експлуатації, виробляє підприємство, що експлуатує це обладнання.
1.8. (Виключено, Змін. № 2).

1.9. Символічне зображення і написи, що пояснюють на знаках безпеки галузевого призначення встановлюються галузевими стандартами при дотриманні вимог цього стандарту.
1.10. (Виключено, Змін. № 2).

1.11. На місцях і ділянках, що є тимчасово небезпечними, слід встановлювати переносні знаки безпеки та тимчасові огорожі, пофарбовані лакофарбовими матеріалами сигнальних кольорів.
Знаки і огородження повинні бути зняті після того, як відпаде необхідність в їх застосуванні.
1.11. (Змінена редакція, Изм. № 1).
2. СИГНАЛЬНІ КОЛЬОРУ. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПОРЯДОК ЗАСТОСУВАННЯ
2.1. Встановлюють наступні сигнальні кольори: червоний, жовтий, синій, зелений. Допустимі колірні області сигнальних, а також контрастних білого і чорного кольорів, на тлі яких застосовують сигнальні кольори, встановлені в обов’язковому додатку 1.
Смислове значення сигнальних кольорів і номери зразків (еталонів) кольору “Картотеки зразків (еталонів) кольору лакофарбових матеріалів” наведено в табл. 1.
Марки лакофарбових матеріалів, кольори яких знаходяться в межах допустимих колірних областей сигнальних, білого і чорного кольорів дані в додатку 2.

Таблиця 1
Сигнальний колір Основне смислове значення сигнального кольору Номер зразка (еталона) кольору “Картотеки зразків (еталонів) кольору лакофарбових матеріалів” Контрастний колір
Червоний Заборона, безпосередня небезпека, позначення пожежної техніки 6, 7, 9, 10, 11, 19, 37, 43, 62 Білий
Жовтий Попередження, можлива небезпека 216, 218, 220, 221, 254, 255, 285, 286, 287 Чорний
Синій Припис, знаки пожежної безпеки, інформація 408, 409, 423, 424, 449, 450, 474, 485, 486 Білий
Зелений Безпека, знак “Виходити тут” 324, 325, 329, 385 Білий

(Змінена редакція, Изм. № 2).

2.2. Для посилення контрасту сигнальних кольорів їх слід застосовувати на фоні контрастних кольорів. Контрастні кольори (див. Табл. 1) необхідно застосовувати також для виконання символів і пояснювальних написів.
2.3. (Виключено, Змін. № 2).
2.4-2.6. (Виключені, Змін. № 1).

2.7. Червоний сигнальний колір слід застосовувати для:
а) (Виключено, Змін. № 1);
б) (Виключено, Змін. № 2).
в) позначення пристроїв, що відключають механізмів і машин, у тому числі аварійних;
г) внутрішніх поверхонь кришок (дверцят) шаф з відкритими струмопровідними елементами електрообладнання.
Якщо обладнання пофарбовано лакофарбовими матеріалами червоного кольору, то зазначені внутрішні, поверхні кришок (дверцят) повинні бути жовтого сигнального кольору;
д) рукояток кранів аварійного скидання тиску;
е) корпусів масляних вимикачів, що знаходяться в робочому стані під напругою;
ж) позначення різних видів пожежної техніки або її елементів, що вимагають оперативного розпізнавання (пожежні машини, наземні частини гідрант-колонок, вогнегасники, балони та пускові пристрої установок пожежогасіння, ручні пожежні сповіщувачі і т. п.), а також засобів загальнотехнічного призначення, що використовуються з метою забезпечення пожежної безпеки (насоси спринклерних і дренчерних установок пожежогасіння, клапанів внутрішніх пожежних кранів, телефони прямий пожежного зв’язку, відра і лопати в складі пожежних щитів та стендів і т. п.);
з) сигнальних ламп, що сповіщають про порушення технологічного процесу або умов безпеки: “Тривога”, “Несправність” та ін .;
і) окантовки щитів білого кольору для кріплення пожежного інструменту і вогнегасників. Ширина окантовки повинна становити від 30 до 100 мм.
к) захватних пристроїв промислових роботів.
(Змінена редакція, Изм. № 1, 2).

2.8. Не допускається фарбувати лакофарбовими матеріалами червоного кольору спринклерні і дренчерні зрошувачі, підвідні трубопроводи та інші стаціонарно встановлюються види пожежної техніки або її елементи, які не потребують оперативного впізнання.
2.9. (Виключено, Змін. № 1).
2.10. (Виключено, Змін. № 2).

2.11. Жовтий сигнальний колір слід застосовувати для:
а) (Виключено, Змін. № 1).
б) елементів будівельних конструкцій, які можуть стати причиною отримання травм працюючими: низьких балок, виступів і перепадів в площині підлоги, малопомітних ступенів, пандусів, місць, в яких існує небезпека падіння (кромки навантажувальних платформ, вантажних піддонів, необгороджених майданчиків, люків, отворів і т.д.), звужень проїздів малопомітних розпірок, вузлів, колон, стійок і опор в місцях інтенсивного руху внутрішньозаводського транспорту і т. д .;
в) елементів виробничого обладнання, необережне поводження з якими становить небезпеку для працюючих: відкритих рухомих частин обладнання, крайок огороджувальних пристроїв, неповністю закривають рухомі елементи виробничого обладнання (огорожі шліфувальних кругів, фрез, зубчастих коліс, приводних ременів, ланцюгів і т. п.) , огороджувальних конструкцій майданчиків для робіт, що проводяться на висоті, а також постійно підвішеною до стелі або стін технологічної арматури, яка виступає в робочий простір:
г) позначення небезпечних при експлуатації елементів внутризаводского транспорту, підйомно-транспортного обладнання та будівельно-дорожніх машин, майданчиків вантажопідйомників, бамперів і бічних поверхонь електрокар, навантажувачів, візків, поворотних платформ і бічних поверхонь стріл екскаваторів, захоплень і майданчиків автонавантажувачів, робочих органів сільськогосподарських машин , елементів вантажопідіймальних кранів, обойм вантажних гаків та ін .;
д) постійних і тимчасових огорож або елементів огороджень, що встановлюються на межах небезпечних зон, у прорізів, ям, котлованів, виносних майданчиків, постійних і тимчасових огорож сходів, перекриттів споруджуваних будинків, балконів та інших місць, в яких можливе падіння з висоти;
е) рухомих монтажних пристроїв або їх елементів і елементів вантажозахоплювальних пристроїв, рухливих частин кантувачів, траверс, підйомників, рухомих частин монтажних вишок і сходів;
ж) позначення ємностей, що містять небезпечні або токсичні речовини.
Залежно від розмірів поверхню ємності повинна бути жовтого сигнального кольору або мати попереджтиме смугу жовтого сигнального кольору шириною від 50 до 150 мм;
з) позначення площ, які з метою оперативної евакуації повинні бути завжди вільними (майданчики біля евакуаційних виходів і підходи до них, біля місць подачі пожежної тривоги та ін.). Межі цих площ слід позначати суцільними лініями жовтого сигнального кольору шириною від 50 до 100 мм, а самі площі штрихуванням статі смугами жовтого сигнального кольору шириною від 50 до 100 мм під кутом 45 °;
г) внутрішніх поверхонь кришок, дверцят, кожухів та інших огорож, що закривають місця розташування рухомих елементів виробничого обладнання, що вимагають періодичного доступу для контролю, ремонту, регулювання і т. п. Якщо зазначені елементи виробничого обладнання закриті знімними огорожами, то забарвленні лакофарбовими матеріалами жовтого сигнального кольори підлягають самі рухомі елементи або поверхні суміжних з ними нерухомих деталей, що закриваються огорожами.
2.12. Попереджає забарвлення об’єктів та елементів, зазначених у п. 2.11 б, г, слід виконувати у вигляді похилих під кутом 45-60 ° смуг шириною від 30 до 200 мм жовтого сигнального і чорного кольорів при співвідношенні ширини смуг 1: 1. Ширину смуг слід встановлювати в залежності від розміру об’єкта і відстані, з якого має бути видно попередження.
Для будівельно-дорожніх машин і підйомно-транспортного устаткування, які можуть перебувати на проїжджій частині, допускається застосовувати попереджає забарвлення у вигляді чергуються червоних і білих смуг.
Елементи виробничого обладнання малого розміру, які не можуть бути позначені чергуються похилими смугами, слід позначати жовтим сигнальним кольором цілком.
Поверхня огородження повинна бути жовтого кольору або мати попереджуючі чергуються вертикальні або горизонтальні смуги жовтого сигнального і чорного кольорів при співвідношенні ширини смуг 1: 1.
2.11, 2.12. (Змінена редакція, Изм. № 1, 2).

2.12а. Якщо виробниче обладнання пофарбовано лакофарбовими матеріалами жовтого кольору, то зазначені в п. 2.11 (в, і) елементи цього обладнання повинні бути позначені чергуються похилими під кутом 45-60 ° смугами жовтого сигнального та чорного кольорів.
(Введено додатково, Змін. № 2).

2.13. Синій сигнальний колір слід застосовувати для розпорядчих знаків.
2.14. Зелений сигнальний колір слід застосовувати для світлових табло (напис білого кольору на зеленому фоні), евакуаційних виходів декомпресійних камер, сигнальних ламп, що сповіщають про нормальному режимі роботи машин або автоматичних ліній, і для вказівного знаку 4.11.
2.13, 2.14. (Змінена редакція, Изм. № 2).
2.15. (Виключено, Змін. № 2).
3. ЗНАКИ БЕЗПЕКИ. ФОРМА, колір, розмір і ПРИЗНАЧЕННЯ
3.1. Встановлюються чотири групи знаків безпеки, наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Номер групи Найменування знака Форма знака Застосування б пояснила написи
1 Забороняючий Допускається пояснюється напис на знаку (без похилій смуги) або на додатковій табличці
2 Попереджувальний Допускається пояснюється напис на знаку або на додатковій табличці
3 Розпорядчий Допускається застосовувати пояснює напис на внутрішньому білому полі знака або на додатковій табличці
4 Вказівний Допускається пояснюється напис на знаку

(Змінена редакція, Изм. № 2).

3.2. При необхідності уточнити, обмежити або підсилити дію знаків безпеки допускається застосовувати додаткові таблички прямокутної форми з пояснюючими написами або з вказівною стрілкою. Головка стрілки – по ГОСТ 10807-78.
3.3. Додаткові таблички слід розміщувати горизонтально під знаком безпеки або вертикально праворуч від нього. Довжина додаткової таблички повинна бути не більше діаметра або довжини відповідної сторони знака безпеки.
3.4. Розміри знаків безпеки і додаткових табличок залежно від відстані до спостерігача, а також місця розміщення знаків повинні відповідати зазначеним у табл. 3.

Таблиця 3

Номер розміру знака Відстань від знака до спостерігача, м Розмір знака, мм Розміри додаткової таблички, мм Місце розташування знака
забороняє і розпорядчого (діаметр) застережливого (сторона трикутника) вказівного (сторони прямокутника)
1 До 5 80 100 – – На дверях приміщень
2 До 7,5 100130 100х130 100х60 Те ж
130х80
3 До 10150200 150х200 150х80 На дверях приміщень і в малих приміщеннях
4 До 15250300 250х300 250Х110 Те ж
5 До 20300400 300х400 300х120
400Х150 У приміщеннях середніх розмірів
6 До 30350450 350х450 350Х130 Те ж
7 До 40450600 450х600 450Х160
600х200 У великих приміщеннях і поза приміщеннями
8 До 60550700 550Х700 550Х200 Те ж
700Х250
9 До 80700900 700Х900 700Х250 ”
900Х300
10 Св. 80900 1200 900Х120 900Х300 ”
1200Х350

Примітки:
1. Для попереджувальних знаків задають сторону теоретичного трикутника (без урахування заокруглення кутів).
2. Допускається збільшувати висоту додаткових табличок із написом-залежно від числа рядків напису.
3. Радіуси заокруглення кутів повинні бути:
на знаках трикутної форми – 0,05 боку;
на знаках квадратної форми – 0,04 боку;
на знаках прямокутної форми і табличках – 0,02 меншої сторони.
4. Допускається застосовувати знаки великих розмірів. Співвідношення між розмірами повинно відповідати зазначеному в табл. 3.

(Змінена редакція, Изм. № 2).

3.5. Розмітка зображень на знаках безпеки наведена в обов’язковому додатку 3.
3.6. Розміри заборонних та попереджувальних знаків безпеки для виробничого обладнання і тари повинні відповідати зазначеним у табл. 4.

Таблиця 4

Розміри знаків для обладнання Номери розмірів знаків для обладнання
1 2 3 4 5 6
Зовнішній діаметр, мм 20 30 40 60 80 120
Сторона трикутника, мм 25 40 50 80 100 160

(Змінена редакція, Изм. № 1, 2).

3.7. Додаткові таблички повинні мати сигнальний колір знака, разом з яким їх застосовують. Вказівні стрілки на них слід виконувати контрастним кольором, зазначеним у табл. 1.
Допускається використовувати додаткові таблички білого кольору з чорними стрілками і пояснюючими написами.
(Змінена редакція, Изм. № 1).

3.8. Варіанти зображення табличок з пояснюючими написами разом із зображеннями відповідних знаків на размёточной модульної сітці наведені в обов’язковому додатку 3.
Між знаком безпеки і додатковою табличкою із написом-або зі стрілкою повинен бути залишений просвіт шириною 0,02 діаметра або сторони знака.
(Змінена редакція, Изм. № 2).

3.9. Граничні відхилення габаритних розмірів знаків і табличок ± 2%.
3.10. Заборонні знаки
3.10.1. Знаки призначені для заборони певних дій.
3.10.2. Знаки повинні бути такими: коло червоного кольору з білим полем усередині, білою по контуру знака облямівкою і символічним зображенням чорного кольору на внутрішньому білому полі, перекресленим похилою смугою червоного кольору (кут нахилу 45 °, зліва зверху направо вниз). Ширина кільця червоного кольору повинна бути 0,09-0,1 зовнішнього діаметра, а ширина похилої червоної смуги – 0,08 зовнішнього діаметра, ширина білої облямівки по контуру знака – 0,02 зовнішнього діаметра.
Допускається застосовувати заборонні знаки з пояснювальним написом, виконаним шрифтом чорного кольору. При цьому похилу червону смугу не завдають. На знаках пожежної безпеки пояснювальні написи необхідно виконувати червоним кольором.
3.10.3. Смислове значення, зображення і місце встановлення заборонних знаків вказані в табл. 5.

Таблиця 5

Номер знака Смислове значення Зображення Місце установки
1.1 Забороняється користуватися відкритим вогнем На зовнішній стороні дверей складів з легкозаймистими та вибухонебезпечними матеріалами і речовинами, всередині цих складів; при вході на ділянки, де проводять роботи із зазначеними матеріалами і речовинами;

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
12 734 переглядів