Як оформити куточок покупця у закладі громадського харчування

Куточок покупця – стенд з регламентованою інформацією для максимального забезпечення інформування та захисту інтересів покупців. Його обладнують для того, щоб клієнти могли отримати належну інформацію про продавця та свої права.

Відповідно до ст. 15 Закону України “Про захист прав споживачів” споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою. Більшість із такої необхідної інформації міститься саме у куточку покупця.

Так, у кутку розміщується наступна інформація:

 • найменування власника  або уповноваженого ним органу (зокрема копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних чи фізичних осіб – підприємців);
 • книга відгуків та пропозицій;
 • адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів. У куточку покупця підприємств роздрібної торгівлі, громадського харчування має бути інформація про право покупця на ознайомлення з документами, що підтверджують ціни на товари, виставлені на продаж. Таку інформацію слід розмістити у вигляді оголошення наступного змісту: «Покупці мають право ознайомитися з документами, що підтверджують ціни на товари та їх якість».                                                                                                                     Також на вимогу споживача потрібно надати йому такі документи:
 • Дані про назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;
 • Порядок провадження торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування населення;
 • Закон України «Про захист прав споживачів»;
 • Санітарні норми;
 • Ветеринарні документи;
 • Інформацію про наявність сертифіката відповідності;
 • Найменування нормативних документів, вимогам яких повинні відповідати товари вітчизняного виробництва;
 • Відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлюються нормативно – правовими актами, та застереження щодо застосування окремих видів товарів, якщо такі застереження встановлені нормативно – правовими актами;
 • Відомості про умови зберігання;
 • Дані про основні властивості товарів, номінальну кількість (масу, об’м тощо), умови використання;
 • Дані про ціну (тариф), умови та правила придбання товару;
 • Дату виготовлення;
 • Правила та умови ефективного та безпечного використання товару;
 • Строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після його закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;
 • Найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування;
 • Гарантійні зобов’язання;
 • Позначку про наявність у складі продукції генно модифікованих організмів. Суб’єкти господарювання, крім зазначених обов’язкових документів, повинні розміщувати в Куточку покупця додаткову інформацію:
 • Витяги з Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами та Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства.
 • При здійсненні роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в Куточку необхідно розмістити правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами і витяги зі ст.18 та 19 Закону України «Про захист прав споживачів». Також в відділі чи секції продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів потрібно розмістити інформацію про заборону продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів особам, які не досягли 18- річного віку.

Якщо ж суб’єкт підприємницької діяльності здійснює продаж алкогольних та/або тютюнових виробів, то для нього обов’язковою є ліцензія на здійснення такої діяльності. Також, необхідними є санітарні правила, зареєстрований санітарний журнал, особисті медичні книжки працівників, асортиментний  перелік  товарів,  що  реалізуються.

Зауважимо, що інформація про продукцію доводиться до відома споживачів виробником (виконавцем, продавцем) у супровідній документації, що додається до продукції, на етикетці, а також у маркуванні чи іншим способом (у доступній наочній формі), прийнятим для окремих видів продукції або в окремих сферах обслуговування.

У разі здійснення виїзної (виносної) торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням: ПІБ продавця, а також відомості про суб’єкта господарювання, що організував торгівлю.

 • для юридичних осіб: найменування, адреса і номер телефону;
 • для фізичних осіб – підприємців: прізвище, ім’я та по-батькові.     Куточок покупця повинен бути розташованим на видному та доступному місці.

avtor: Solomia Vandyo

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 189 переглядів