Принцип мовчазної згоди

Принцип мовчазної згоди – принцип, згідно з яким суб’єкт господарювання набуває право на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або   видів   господарської діяльності   без   отримання відповідного документа дозвільного
характеру,   за   умови   якщо   суб’єктом   господарювання   або уповноваженою ним особою подано в установленому порядку заяву та документи в повному обсязі, але у встановлений принципом строк документ дозвільного характеру або рішення про відмову у його видачі не видано або не направлено.

Дія   цього принципу поширюється на дозвільні органи, державних   адміністраторів,   уповноважений орган та суб’єктів господарювання,   які   мають   намір   провадити   або провадять господарську діяльність. Дія цього Принципу не поширюється на відносини у сфері ліцензування господарської діяльності (крім відносин щодо видачі документів дозвільного характеру,   необхідних   для   отримання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності), охорони державного кордону, державної митної справи, державного експортного контролю, державного регулювання ринків фінансових послуг,   охорони   державної таємниці (провадження діяльності, пов’язаної   з   державною   таємницею),   захисту   економічної конкуренції, а також на дозвільну систему, що поширюється на операції зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими матеріалами і речовинами,   сильнодіючими   отруйними   речовинами,   дозвільну діяльність   у   сфері використання ядерної енергії, дозвільну діяльність у сфері цивільної авіації.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
3 135 переглядів