Проект положення про розміщення тимчасових споруд (МАФів)

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в смт.Рудне

 

1.Основні положення
1.1. Правила розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності в смт.Рудне (надалі – Правила) розроблені з врахуванням Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“, постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони“, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності“, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“ та Закону України “Про благоустрій населених пунктів“.
1.2. Ці Правила визначають механізм:
1.2.1. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

1.2.3. Укладення та продовження договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд.
1.2.4. Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, ресторанного господарства у тимчасових спорудах торговельного призначення.
1.2.5. Демонтажу тимчасових споруд.
1.3. Основні терміни, використані у Правилах:
тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (надалі – ТС) – одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з врахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без влаштування фундаменту;

архітектурний тип тимчасової споруди (надалі – архітип) – зовнішній архітектурний вигляд тимчасової споруди (надалі – ТС) із розміщенням інформації про її власника (користувача), назви продукції та/або послуг, які надаються. При розташуванні ТС відповідно до схеми розміщення ТС застосовуються типові ТС;

замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;
паспорт прив’язки ТС – вичерпний комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

схема благоустрою ТС – схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);
типові ТС – види ТС, виконані за проектами повторного використання;
самовільно встановлена ТС – ТС, яка встановлена за відсутності одного із документів, передбачених цим Положенням: рішення виконавчого комітету селищної ради, договору оренди земельної ділянки чи договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою, паспорту прив’язки ТС.
1.4. Ці Правила не поширюються на випадки розміщення ТС для здійснення підприємницької діяльності на землях із особливим режимом використання.
1.5. Тимчасові споруди, перелічені у цих Правилах, є тимчасовими спорудами і не є об’єктами нерухомого майна.
1.6. Не допускається встановлення ТС площею більше 30 кв. м, за винятком розміщення групи тимчасових споруд (але не більше п’яти), якщо площа орендованого окремого конструктивного елементу благоустрою дозволяє розміщення зблокованих тимчасових споруд.
1.7. Дія цих Правил поширюється на всі підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчої належності, а також на фізичних осіб, які встановлюють тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності в смт.Рудне.
1.8. Для розміщення групи ТС розробляється єдиний паспорт прив’язки тимчасових споруд з прив’язкою кожної окремої тимчасової споруди, з відображенням благоустрою прилеглої території та інженерного забезпечення (на топографо-геодезичній основі М 1:500).
1.9. При виготовленні документів, пов’язаних із виконанням цього Положення (рішень виконавчого комітету Рудненської селищної ради, договорів оренди окремих елементів благоустрою, паспортів прив’язки та схем розміщення тимчасових споруд тощо), конфігурація, місце розташування та площа ділянки визначаються відповідно до плану земельної ділянки, виготовленого землевпорядною організацією.

2.Вимоги до розміщення та функціонування тимчасових 
споруд для здійснення підприємницької діяльності

2.1. Розміщення тимчасових споруд здійснюється замовником відповідно до паспорту прив’язки, плану земельної ділянки та договору окремих конструктивних елементів благоустрою. Місце встановлення тимчасових споруд повинно відповідати адресі, вказаній у паспорті прив’язки, та плану земельної ділянки або схемі прив’язки.

2.2. Термін розміщення тимчасових споруд не може перевищувати термін дії договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою, встановлений рішенням виконавчого комітету Рудненської селищної ради.

2.3. Тимчасові споруди розміщуються і функціонують відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативних актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
2.4. Розміщення тимчасових споруд здійснюється:
2.4.1. У межах червоних ліній селищних вулиць і доріг – за погодженням з відділом Державтоінспекції.

2.4.2. На приватних земельних ділянках – за згодою власника земельної ділянки.
2.5. Тимчасові споруди розміщуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони“.
2.6. Розміщення тимчасових споруд забороняється безпосередньо біля фасадів адміністративних і культових будівель, біля пам’ятників, скульптурних та інших елементів оздоблення будинків.
2.7. Підключення тимчасових споруд до інженерних мереж повинне здійснюватися з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і гарантувати безпеку користувачів дорожніх об’єктів.
2.8. Біля кожної тимчасової споруди суб’єкти підприємницької діяльності повинні встановити урну для сміття. Суб’єкти підприємницької діяльності зобов’язані нести відповідальність за підтримання чистоти та порядку на прилеглій до тимчасової споруди території по периметру 2 м.
2.9. Біля кожної тимчасової споруди повинно бути зовнішнє штучне освітлення та впритул до неї облаштоване мощення тротуарною плиткою відповідного типу завширшки:
2.9.1. З фасаду за всією його довжиною (незалежно від виду і конструкції споруди) – 2 м.
2.9.2. За периметром – 1 м.
2.9.3. У разі розміщення тимчасової споруди на відстані більше 2 м від тротуару – до неї з тротуару повинна бути влаштована пішохідна доріжка завширшки 1,5 м.
2.10. Забороняється встановлювати низькотемпературні прилавки та холодильники, а також торговельні ятки поруч з тимчасовими спорудами.

2.11. На доступному для огляду місці повинна бути розміщена інформація про суб’єкт підприємницької діяльності, якому належить вказана тимчасова споруда (копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, копії ліцензій, виданих органами державної фіскальної служби відповідно до законодавства України (при наявності).

2.12. У разі коли тимчасова споруда перешкоджає проведенню реконструкції або ремонту інженерних мереж вулиці, дороги, будинків і споруд, тимчасова споруда переноситься в інше місце без припинення рішення про її розміщення. Виконавчий комітет надсилає не пізніше ніж за 1 місяць до запланованого перенесення тимчасової споруди повідомлення з визначенням її нового місця та терміну розміщення у зв’язку із проведенням реконструкції або ремонту. Таке повідомлення є підставою для перенесення суб’єктом господарювання тимчасової споруди у зв’язку із проведенням реконструкції або ремонту.

2.13. Перенесення тимчасової споруди можливе також у разі внесення змін до передбачених законодавством норм і правил, містобудівної документації, місцевих правил забудови, державних будівельних норм. Нове місце розташування тимчасової споруди визначає виконавчий комітет за погодженням із суб’єктом господарювання.

3.Порядок отримання рішення про можливість подальшого розміщення тимчасової споруди для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою та паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

3.1. З метою отримання рішення про можливість подальшого розміщення тимчасової споруди для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою фізична особа – підприємець або юридична особа особисто через уповноважений орган чи особу або поштовим відправленням звертається в Рудненську селищну раду із письмовою заявою встановленої форми на ім’я селищного голови смт.Рудне про можливість подальшого розміщення тимчасової споруди.
3.2. До заяви додаються:
3.2.1. Реквізити замовника (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, адреса, контактна інформація).
3.2.2. Фотофіксація загального вигляду тимчасової споруди на паперовому та електронному носіях (формат А-5).
3.2.3. Цифровий топографічний план ділянки масштабу М1:500 (на паперовому та електронному носіях у форматі .dmf), виготовлений спеціалізованою землевпорядною організацією, з нанесеними межами окремого конструктивного елементу благоустрою та червоними лініями.

3.3. Рішення виконавчого комітету про можливість розміщення тимчасової споруди для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою готує спеціаліст з питань містобудування Рудненської селищної ради протягом десяти робочих днів.

3.4. У разі невідповідності розміщення тимчасової споруди будівельним нормам, правилам та містобудівній документації, чинному законодавсту спеціаліст з питань містобудування Рудненської селищної ради письмово повідомляє про це замовника протягом десяти робочих днів.

3.5. Для отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності суб’єкт підприємницької діяльності звертається в Рудненську селищну раду з письмовою заявою на ім’я селищного голови смт.Рудне про надання паспорта прив’язки тимчасової споруди.
3.6. До заяви додаються:
3.6.1. Копія нотаріально завіреного доручення – у разі надання зацікавленою особою доручення на право представляти її інтереси.

3.6.2. Проект тимчасової споруди (на електронному та паперовому носіях формату PDF, JPEG), який розробляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат .

3.6.2.1. Ескізи фасадів тимчасової споруди у кольорі, виконані у масштабі М1:50, із зазначеним місцем для вивіски.
3.6.2.2. Схему благоустрою прилеглої території з планом тимчасової споруди у масштабі М1:50.
3.6.3. Завірена у встановленому порядку копія правовстановлюючого документу на право власності на земельну ділянку або копія договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
3.6.4. Фотофіксація тимчасової споруди (формат А-5).
3.7. Паспорт прив’язки ТС надає спеціаліст з питань містобудування на підставі позитивного рішення виконавчого комітету протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної у пункті 3.7 цього Положення заяви.
3.8. Паспорт прив’язки містить:
3.8.1. Реквізити замовника (найменування, прізвище, ім’я, по батькові, адреса).
3.8.2. Схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі М1:500, а також схему благоустрою прилеглої території з планом тимчасової споруди у масштабі М1:50.
3.8.3. Ескізи фасадів ТС у кольорі, виконані у масштабі М1:50.
3.9. Паспорт прив’язки ТС виготовляється у двох примірниках. Один примірник зберігається у замовника ТС, другий в Рудненській селищній раді.

3.10. Паспорт прив’язки ТС підписує спеціаліст з питань містобудування, та селищний голова смт.Рудне.
3.11. Паспорт прив’язки ТС не видається у разі надання замовником:
3.11.1. Неповного пакету документів, визначених у пункті 3.7 цього Положення.
3.11.2. Недостовірних відомостей.

3.12. Термін дії паспорта прив’язки ТС встановлюється відповідно до терміну, зазначеного в рішенні виконавчого комітету Рудненської селищної  ради, з врахуванням містобудівної документації, державних норм та правил і Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території смт.Рудне (у разі наявності).
3.13. Чинність паспорта прив’язки ТС призупиняється за таких умов:

3.13.1. Необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, з обов’язковим попередженням власника ТС за 1 місяць до початку проведення робіт та наданням тимчасового місця для розміщення ТС.
3.13.2. Необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, без попередження власника ТС.
3.14. Чинність паспорта прив’язки ТС анулюється за таких умов:
3.14.1. Недотримання вимог паспорта прив’язки ТС при її встановленні.
3.14.2. Не встановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки ТС.
3.14.3. Надання недостовірних відомостей у документах під час підготовки паспорта прив’язки ТС.
3.15. Підставою для відновлення дії паспорта прив’язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт чи усунення порушень, перелічених у пункті 3.15 цього Положення.

3.16. У разі, коли власник (користувач) ТС має намір суттєво змінити фасад ТС, він звертається в Рудненську селищну раду з письмовою заявою щодо внесення запланованих змін до паспорта прив’язки у частині “Ескізи фасадів“. Спеціаліст з питань містобудування розглядає пропозиції щодо зміни фасадів, та подає на розгляд виконавчого комітету для прийняття рішення.

4.Порядок укладення та продовження договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою 
для розміщення тимчасових споруд

4.1. Для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд (у тому числі у разі закінчення терміну дії договорів оренди.), а також для продовження терміну дії договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд заявник подає в Рудненську селищну раду пакет таких документів:
4.1.1. Письмову заяву на ім’я селищного голови смт.Рудне.

4.1.2. Цифровий топографічний план ділянки масштабу М1:500 на паперовому носії, погоджений спеціалістом з питань містобудування.

4.1.3. Рішення про можливість подальшого розташування тимчасової споруди для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.

4.3. Бухгалтерія Рудненської селищної ради  у 10-ти денний термін з дня надходження документів здійснює розрахунок орендної плати, готує договір оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.
4.5. Договір оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення ТС укладається за умови відсутності заборгованості з орендної плати за попередніми договорами станом на дату укладення договорів на термін, визначений селищною радою.

4.6. Орендна плата за користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення ТС нараховується:
4.6.1. Бухгалтерією Рудненської селищної ради і сплачується суб’єктом підприємницької діяльності незалежно від факту встановлення ТС.
4.6.2. З дати підписання договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд та до дати, визначеної рішенням виконавчого комітету Рудненської селищної ради – для суб’єктів підприємницької діяльності, що не мали діючих договорів оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд.
4.6.3. З дня наступного після закінчення терміну дії попереднього договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд та до дати, визначеної рішенням виконавчого комітету Рудненської селищної ради – для суб’єктів підприємницької діяльності, які мали укладені договори оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд.

4.7. Продовження терміну дії договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення ТС здійснюється на підставі відповідних рішень виконавчого комітету Рудненської селищної ради  з дотриманням вказаних в рішенні термінів.
4.8. У разі зміни власника тимчасової споруди новий власник тимчасової споруди звертається із відповідною заявою на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради про внесення змін до Рудненської селищної ради для укладення договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд.
4.9. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності не сплачує орендну плату за користування окремими конструктивними елементами благоустрою для розміщення тимчасової споруди більше двох місяців бухгалтерія Рудненської селищної ради подає інформацію до виконавчого комітету Рудненської селищної ради.

4.10. Якщо протягом шести місяців з дати прийняття Рішення виконавчого комітету селищної ради суб’єкт підприємницької діяльності не уклав договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою для розміщення тимчасових споруд він втрачає право на встановлення ТС, у подальшому – на укладення договору. 

5.Встановлення режиму роботи об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, ресторанного господарства у тимчасових спорудах торговельного призначення

5.1. Для погодження режиму роботи у тимчасовій споруді фізична особа – підприємець або юридична особа особисто, через уповноважений орган чи особу або поштовим відправленням звертається до виконавчого комітету Рудненської селищної ради із заявою про встановлення режиму роботи.
5.2. До заяви для погодження режиму роботи у тимчасових спорудах додаються:

5.2.1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.
5.2.2. Копія договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою.
5.2.3. Копія паспорту прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.
5.2.4. Копія угоди про вивіз твердих побутових відходів.
5.2.5. Копія асортиментного переліку продовольчих товарів, які будуть реалізовуватись, виданого відповідною районною санітарно-епідеміологічною станцією – для закладів громадського харчування.
5.2.6. Копія квитанцій про сплату орендної плати за користування окремими конструктивними елементами благоустрою за поточний період.
5.3. У разі перебування тимчасової споруди в оренді іншого суб’єкта підприємницької діяльності додатково надається нотаріально засвідчена згода власника тимчасової споруди та копія договору оренди тимчасової споруди.
5.4. У видачі документа про встановлення режиму роботи може бути відмовлено у разі невиконання пункту 6.2 цього Положення.
5.5. Адміністративна послуга є безоплатною.
5.6. У разі встановлення фактів систематичних порушень акустичного режиму і громадського порядку та надходження скарг мешканців Виконавчий комітет:

5.6.1. Приймає рішення щодо обмеження режиму роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування, ресторанного та ринкового господарства.
5.6.2. Скасовує встановлений режим роботи на підставі приписів, актів, протоколів про порушення законодавства України контролюючих та правоохоронних органів, Інспекції з питань захисту прав споживачів у Львівській області, органів санітарно-епідеміологічної служби, постанов адміністративних комісій, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

6.Порядок демонтажу тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності

6.1. Демонтажу підлягають ТС:

6.1.1. Для встановлення яких закінчився термін дії договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою або термін дії договору оренди земельної ділянки і суб’єкту господарювання відмовлено у його продовженні.
6.1.2. Самовільно встановлені.
6.1.3. Зовнішній вигляд яких не відповідає виданому паспорту прив’язки або погодженому проекту та суб’єкту господарювання мотивовано відмовлено у внесенні змін до паспорту прив’язки чи проекту.
6.1.4. Розміщені з порушенням вимог пунктів 2.5 та 2.6 цих Правил.
6.2. Інформація про ТС, у яких закінчився термін дії договору оренди окремих конструктивних елементів благоустрою або термін дії договору оренди земельної ділянки або встановлені з порушенням вимог цих Правил надається також у контролюючі органи для вжиття відповідних заходів.

6.3. При виявленні ТС, зазначених у пунктах 6.1.1-6.1.4, складається акт довільної форми та виконавчий комітет приймає рішення про її демонтаж у 10-денний термін.
6.4. Акт обстеження підписують представники Рудненської селищної ради, та власник ТС.
6.5. У разі, якщо власник відмовляється від підписання або від участі в обстеженні копія акта скеровується йому рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
6.6. Рішення виконавчого комітету про демонтаж ТС надсилається суб’єкту господарювання протягом 2 днів з дати набрання ним чинності з наданням терміну для добровільного виконання демонтажу ТС у термін до 1 місяця.
6.7. Відключення ТС від інженерних мереж проводять експлуатуючі організації цих мереж протягом 10 робочих днів з моменту отримання рішення виконавчого комітету Рудненської селищної ради про демонтаж ТС після розірвання угод з вилученням приладів обліку.
6.8. У разі невиконання власником ТС вимог пункту 6.6 Рудненська селищна рада звертається до відповідного суду з позовом про примусовий демонтаж ТС, встановленої з порушенням цих Правил.

7.Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими  конструктивними елементами благоустрою

7.1. Методика розрахунку плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності розроблена з метою визначення суми коштів для сплати в загальний фонд селищного бюджету суб’єктами підприємницької діяльності – власниками тимчасових споруд. Основою для розрахунку взято методику фонду комунальної власності, щодо розрахунку плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади селища.

7.2. Місячний розмір плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності визначається за формулою:

Oпл. міс. =Bб х S х І д.о. , де: Bб – базовий розмір плати за тимчасове користування 1кв.м конструктивного елемента благоустрою, яка становить 20,00 грн. з врахуванням індексу інфляції до базового місяця розрахунку орендної плати(І д.о.) ; S – площа орендованого конструктивного елемента благоустрою (кв.м). Визначається як площа горизонтальної проекції тимчасової споруди та технологічного обладнання (при наявності).

*Базовим місяцем вважається квітень 2018 року.

7.3. Розмір  плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою за перший місяць визначається шляхом коригування розміру плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа місяця плати.

7.4. Розмір плати за кожен наступний місяць визначається шляхом коригування місячної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

7.5. Терміни плати  за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою визначаються в договорі.

7. 6. Суми плати за тимчасове користування окремими конструктивними елементами благоустрою зайво перераховані до бюджету зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-ти денний термін від дня одержання його письмової заяви.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
1 626 переглядів