Різниця між трудовим та цивільно-правовим договором

На практиці цивільно-правовий договір часто називають «трудовою угодою», хоча більш правильно такий документ називати «Договір про виконання робіт» або «Договір про надання послуг».

Отже, трудовий договір відрізняється від цивільно-правового за такими критеріями:

№ з/п Критерій Трудовий договір (ТД) Цивільно-правовий договір (ЦПД)
1 Правова база Кодекс законів про працю Цивільний кодекс України
2 Суть договору Працівник зобов’язується виконувати роботу згідно кваліфікації і підкорятись правилам внутрішнього розпорядку Виконавець зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу (надати послугу) , а замовник зобов’язується прийняти і оплатити результати роботи (оплатити послугу)
3 Оформлення Подається заява і приймається наказ про прийняття на роботу Сторони підписують письмовий договір (працівник подає паспорт та довідку про ідентифікаційний номер)
4 Запис у трудовій книжці Вноситься Не вноситься
5 Наявність одиниці в штаті Є Немає
6 Умови договору Зазначається посада, розмір зарплати, дата початку роботи Предмет (річ або послуга), ціна і строк договору
7 Предмет договору Сам процес роботи Матеріальний результат роботи або послуги
8 Вид оплати Зарплата Винагорода
9 Розмір оплати Не менше мінімальної зарплати Визначається в договорі і не залежить від мінімальної зарплати
10 Строк оплати Не рідше 2 разів на місяць Зазначається в договорі
11 Підстави для виплати Табель обліку робочого часу, накази Договір, акт виконаних робіт (наданих послуг)
12 Строк договору Строковий чи безстроковий Немає обмежень, визначається у договорі
13 Соціальні гарантії Оплата періоду непрацездатності, допомога по безробіттю, відпустки Надаються тільки тоді, коли виконавець самостійно проводить відрахування до соціальних фондів
14 Трудові гарантії Оплачувана щорічна відпустка, виплати на відрядження і т.і. Не надаються
15 Відповідальність сторін Обмежена трудовим законодавством. Є дисциплінарна (догана, звільнення) і матеріальна відповідальність Передбачається у договорі (штрафні санкції, дострокове розірвання договору, відшкодування збитків)

Також додатковим критерієм відмінності трудового і цивільно-правового договорів є ставка оподаткування при одних і інших відносинах:

Утримання ЦПД ТД
Єдиний соціальний внесок 2,60% 3,60%
Військовий збір 1,50% 1,50%
Податок з доходів фізичних осіб 15% 15%
Нарахування ЦПД ТД
Єдиний соціальний внесок 34,70% 36,77%

Податок з доходів фізичних осіб:

При трудових відносинах база для нарахування ПДФО зменшується на ЄСВ і окремо на 609,00 грн. при умові, що зарплата менша від 1710,00 грн. Ставка ПДФО становить 20% при доході понад 12 180грн.

Єдиний соціальний внесок:

При трудових відносинах, якщо зарплата менше 1218грн., то ЄСВ нараховується з 1218грн. (обов’язковий мінімум). Ставка ЄСВ 36,77% застосовується роботодавцями, що надають послуги. При реалізації товарів – 36,8% і т.і.

Ставка ЄСВ може бути від 36,76 до 49,7 в залежності від класу професійного ризику.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
9 127 переглядів