Загальні вимоги щодо виробництва та обігу кормів

Корм – будь-яка речовина або продукт, включаючи кормові добавки, перероблені, частково перероблені чи неперероблені, призначені для годування тварин.

Виробництво – будь-яка діяльність, пов’язана зі створенням кормів, що включає всі стадії технологічного процесу, у тому числі первинне виробництво, підготовку, змішування, обробку, переробку, наповнення, пакування, відновлення та інші зміни стану відповідного об’єкта.

Обіг кормів – реалізація та/або зберігання кормів для цілей реалізації, включаючи пропонування до реалізації. Дії, спрямовані на виконання рішення про переробку (зміну призначеного використання), вилучення, відкликання, утилізацію кормів, не вважаються обігом.

Виробникам забороняється здійснювати виробництво кормів:

1) на потужностях, що не відповідають вимогам законодавства про корми;

2) на потужностях, що не були зареєстровані або на які не отримано експлуатаційного дозволу відповідно до вимог цього Закону;

3) на потужностях, щодо яких прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів або скасовано державну реєстрацію чи анульовано експлуатаційний дозвіл;

4) із використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Україні.

Корми можуть перебувати в обігу в Україні, за умови що ці корми є безпечними та відповідають вимогам законодавства про корми.

Забороняється здійснювати обіг кормів:

1) вироблених на потужностях, що не відповідають вимогам законодавства про корми;

2) вироблених на потужностях, що не були зареєстровані або на які не отримано експлуатаційного дозволу відповідно до вимог цього Закону;

3) вироблених на потужностях, щодо яких прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та/або обігу кормів або скасовано державну реєстрацію чи анульовано експлуатаційний дозвіл;

4) вироблених із використанням кормових добавок, не зареєстрованих в Україні;

5) маркованих із порушенням вимог законодавства;

6) мінімальний строк зберігання яких закінчився.

Корми, відкликані та/або вилучені виробником з обігу, у разі неможливості повернення їх в обіг можуть використовуватися для цілей, не пов’язаних з годуванням тварин, або підлягають знищенню виробником за власний рахунок під наглядом державного інспектора (державного ветеринарного інспектора).

Коли будь-які небезпечні корми певного виду (найменування) є частиною партії або вантажу, всі інші корми цього самого виду (найменування) у відповідній партії або вантажі також вважаються небезпечними та підлягають відкликанню та/або вилученню виробником з обігу, а їх подальший обіг забороняється. Якщо за зверненням виробника до компетентного органу проведені ним заходи контролю підтвердять безпечність решти кормів у відповідній партії або вантажі, подальший обіг таких кормів дозволяється.

У випадку, коли інше не встановлено законом, єдиним документом, який повинен супроводжувати корми під час їх перевезення (пересилання), не пов’язаного із здійсненням експортних або імпортних операцій, є товарно-транспортна накладна (інший аналогічний документ для повітряного, водного чи залізничного транспорту). Якщо виробник не застосовує інших методів забезпечення простежуваності кормів, товарно-транспортна накладна на відповідні корми повинна зберігатися виробником протягом строку, необхідного для забезпечення їх простежуваності.

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
1 529 переглядів