Новації законодавства України, скеровані на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг

27 лютого 2018 р. Верховна Рада України прийняла законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг».

Даний нормативний акт спрямований на вирішення питань будівництва нових та ремонту вже існуючих автомобільних доріг.

 

Концесійні дороги – це дороги більш високої якості, які відповідають високим стандартам, оскільки головним для користувачів цих доріг буде якість і швидкість пересування. Такі дороги будуються для скорочення і випрямлення маршруту в обхід населених пунктів та з’єднують два населених пункти безпосередньо, скорочуючи шлях на 50-100 км, а відтак зменшується витрати на паливо і економиться час. Будівництво нової автомобільної дороги потребує значних видатків з державного бюджету. Одним із варіантів вирішення проблеми, пов’язаної з фінансуванням будівництва нових доріг може бути надання державою (концесієдавцем) на підставі концесійного договору на платній та строковій основі суб’єкту підприємницької діяльності (концесіонеру) права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги за умови взяття суб’єктом підприємницької діяльності на себе зобов’язань щодо її будівництва та експлуатації. Законом встановлено гарантії для суб’єктів підприємницької діяльності, розмежовані повноваження органів державної влади, які уповноважені на прийняття рішень пов’язаних з  визначенням об’єктів концесії,  проведення концесійного конкурсу що має позитивно вплинути на інвестиційну привабливість галузі і країни в цілому. Закон спрямований на вдосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії, а також на поліпшення інвестиційного клімату країни.

Законом вносяться зміни до Законів України «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», «Про автомобільні дороги», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України, «Про відчуження земельних ділянок інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності».

Зокрема, передбачається:

– на умовах концесії можуть передаватись для будівництва та експлуатації дороги загального користування держаного значення;

– після прийняття рішення щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг, які можуть бути надані у концесію забороняється органам виконавчої влади вчиняти будь які дії щодо надання земельних ділянок, передбачених для будівництва та експлуатації цих автомобільних доріг, у користування чи/та у власність громадян чи юридичних осіб;

– рішення щодо проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет Міністрів України, в якому, зокрема, зазначається технічні параметри автомобільної дороги, базові фінансові показники надання автомобільної дороги в концесію, граничний строк, на який надається концесія, граничний розмір компенсацій концесіонеру, маршрут альтернативного безоплатного  проїзду;

– Кабінет Міністрів України визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами побудованими на умовах концесії, який сплачується з урахуванням рівня інфляції;

– умови при яких здійснюються концесієдавцем компенсації концесіонеру;

– концесійні платежі зараховуються до Державного бюджету України і використовуються відповідно до порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду;

– автомобільні дороги (їх ділянки) відносять  до  розряду  платних  лише  за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами, довжина автомобільних доріг (їх ділянок), що забезпечує альтернативний безоплатний проїзд транспортних засобів не має перевищувати більш ніж в два рази довжину платної автомобільної дороги;

–  у разі якщо відчужується частина  земельної  ділянки для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування  доріг, мостів, естакад та об’єктів,  необхідних  для їх експлуатації, можливість раціонального використання решти її площі за цільовим призначенням визначається власником і за вимогою власника відчуженню підлягає вся земельна ділянка;

– рішення відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про викуп земельної  ділянки інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, для будівництва, капітального ремонту, реконструкції та обслуговування доріг, мостів, естакад та об’єктів, необхідних для їх експлуатації має необмежений строк дії;

Прийняття закону сприятиме створенню умов для залучення інвестицій в галузь і країну в цілому для будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення, а також дозволить забезпечити належне утримання і своєчасний ремонт таких доріг та покращити їх технічний стан.

Будівництво концесійних доріг дозволить забезпечити баланс інтересів між державою і приватним сектором, причому Україна отримає якісні автомагістралі, а інвестори – можливість реалізації додаткових інвестиційних проектів.

Друкувати Юридичний помічник » Коментар законодавства »
1 678 переглядів