Житло в прибуткових та муніципальних будинках

29 січня 2016, Комітет Верховної ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував Верховній Раді прийняти за основу проект Закону “Про прибуткові та муніципальні будинки”  №3594. Відповідно до вищевказаного законопроекту, житловий будинок, якому надано статусу прибуткового чи муніципального будинку, є неподільним майном, частка якого не може бути виділена.

Право власності на муніципальний будинок належить виключно відповідній територіальній громаді.

Прибуткові будинки можуть перебувати виключно у приватній власності. Право власності на прибутковий будинок може належати одній особі, чи декільком особам на праві спільної сумісної власності.

Житлові приміщення у прибуткових та муніципальних будинках використовуються виключно для надання таких приміщень в найм (оренду).

Прибутковий чи муніципальний будинок реєструється як єдиний об’єкт права власності.

Прибуткові та муніципальні будинки мають відповідати вимогам нормативно-правових актів у сфері містобудування.

Земельна ділянка для будівництва та подальшої експлуатації прибуткового чи муніципального будинку надається у загальному порядку, визначеному законом для житлової забудови.

Власник прибуткового чи муніципального будинку має право:

1) здійснювати управління будинком самостійно, або передавати такі повноваження управителю,

2) надавати житлові та нежитлові приміщення в найм (оренду),

3) інші права, передбачені законами України.

Власник прибуткового чи муніципального будинку зобов’язаний:

1) виконувати обов’язки передбачені договорами найму (оренди),

2) використовувати житлові приміщення за призначенням, дотримуватися правил користування приміщеннями;

3) забезпечувати збереження приміщень, проводити їх реконструкцію, реставрацію, поточний і капітальний ремонти, технічне переоснащення;

4) забезпечувати дотримання вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення реконструкції, реставрації, поточного і капітального ремонтів, технічного переоснащення приміщень або їх частин;

5) дотримуватися вимог правил утримання житлового будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, санітарних норм;

6) запобігати псуванню спільного майна, інформувати органи управління про пошкодження та вихід з ладу технічного обладнання;

7) забезпечення безперебійного та у повному обсязі постачання житлово-комунальних послуг,

8) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством України.

Власник може здійснювати управління прибутковим будинком особисто, або передати функції з управління прибутковим будинком управителю.

Управління прибутковим будинку здійснюється на підставі договору управління нерухомим майном, укладеного у порядку визначеному Главою 70 Цивільного кодексу України.

Від імені територіальної громади управління муніципальним будинком здійснює уповноважене комунальне підприємство.

За договором найму (оренди) житлових приміщень у прибутковому чи муніципальному будинку одна сторона (наймодавець) – власник або управитель, передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житлове приміщення у прибутковому чи муніципальному будинку для проживання у ньому на певний строк за плату.

Наймачі житлових приміщень мають право зареєструвати своє місцем проживання у порядку визначеному законодавством.

У разі невиконання чи неналежного виконання наймачем умов договору найму (оренди) житлових приміщень у прибутковому чи муніципальному будинку такий договір може бути розірвано наймодавцем в односторонньому поряду з таких причин:

1) невнесення наймачем плати за найм (оренду) житлових приміщень у прибутковому чи муніципальному будинку за три місяці;

2) руйнування або псування житлового приміщення, що є предметом договору найму (оренди) наймачем або іншими особами, за дії яких він відповідає.

Зміна власника прибуткового будинку не є підставою для припинення договору найму.

Плата за найм (оренду) житлового приміщення у прибутковому чи муніципальному будинку складається зі плати з:

1) користування житловими приміщеннями у прибутковому чи муніципальному будинку;

2) вартості відшкодування комунальних послуг відповідно до встановлених уповноваженим органом цін/тарифів.

Плата за користування житловими приміщеннями у прибутковому чи муніципальному будинку включає також відшкодування витрат на утримання прибуткового чи муніципального будинку, споруд загального користування та прибудинкової території.

Плата за найм (оренду) житлового приміщення у прибутковому чи муніципальному житлі вноситься щомісячно в строки, визначені в договорі найму (оренди).

Зміна розміру плати за користування приміщеннями у прибутковому чи муніципальному будинку може здійснюватися не частіше ніж один раз на рік.

Власник або управитель прибуткового чи муніципального будинку зобов’язаний повідомити наймача (орендаря) про зміну розміру плати за користування житловим приміщенням у прибутковому чи муніципальному будинку та/або зміну вартості відшкодування комунальних послуг за один місяць до зміни, надавши обґрунтування.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
1 838 переглядів