Пропозиції до договору франчайзингу ТМ “Хінкальня”

1.Додати в Договір пункт: Правоволоділець зобов’язується не відкривати самостійно чи надавати дозвіл прямо чи опосередковано іншим особам на відкриття ресторану під торговельною маркою “Хінкальня грузинський ресторан” на території, що окреслює радіус 1,5 км від місцезнаходження діючого ресторану Користувача (згідно Додатку 9) без отримання письмового погодження Користувача.

2. У 23 Пункті «Відповідальність сторін» додати Пункт: При порушенні Правоволодільцем Пункту «Х», Правоволоділець сплачує Користувачеві на його вимогу, штраф, що розраховується за наступною формулою:

Ш=П*240, де:

Ш- розмір штрафу в гривні;

П- середньомісячний платіж, що сплачувався Користувачем Правоволодільцеві згідно п.8.3. Договору, протягом 6 місяців до дня нарахування штрафу.

240 – коефіцієнт збільшення суми.

3. Створити Додаток до договору, суттю якого буде наступне: «Правоволоділець зобов’язується не відкривати самостійно чи надавати дозвіл прямо чи опосередковано іншим особам на відкриття ресторану під торговельною маркою “Хінкальня грузинський ресторан” протягом 6 місяців (час відрахунку розпочинається з моменту відкриття ресторану Користувачем) на території, обмеженій адміністративними межами _________ району м. ______, без отримання письмового погодження Користувача. Після 6 місяців Користувач має першочергове право на відкриття ще одного ресторану на території, обмеженій адміністративними межами ________ району м. ________ за умови, якщо Користувач підписує Меморандум про співпрацю та оплачує паушальний внесок. Якщо Користувач відмовляється оплатити паушальний внесок з метою відкриття ще одного ресторану на території, обмеженій адміністративними межами _______ району м. _____, Правоволоділець має право відкрити самостійно чи надати дозвіл іншим особам на відкриття одного ресторану під торговельною маркою “Хінкальня грузинський ресторан” на території _______ району м. ______ (окрім території, що окреслює радіус 1,5 км від місцезнаходження діючого ресторану Користувача, згідно Додатку 9)».  Додаток 9 – це карта з діапазоном.

4. В п. 26.2 Договору передбачити пролонгацію не на 1 рік, а на кожні наступні 4 роки.

Друкувати Юридичний помічник » Консультація юриста »
861 переглядів