Заява-скарга до банку

Скажіть, будь ласка, подаючи заяву-скаргу до банку, банк зобов’язаний поставити на копії лише штамп та вхідний номер чи прізвище, підпис особи і займана посада також мають бути ? І яким нормативним актом це питання регулюється?

Відповідь юриста:

Відповідно до пункту 3.3. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 03.12.2003 № 516, банк зобов’язаний прийняти Вашу заяву шляхом проставлення на ній: дати отримання, підпису уповноваженої особи, відбитка штампа банку.
Окрім того, згідно того ж пункту 3.3. вказаного вище Положення у випадку невиконання банком вимоги фізичної особи про повернення вкладу (депозиту) або його частини банк зобов’язаний, окрім прийняття вимоги, видати письмове повідомлення про невиконання (неналежне виконання) вимоги із зазначенням причини такого невиконання, дати взяття вимоги на облік, дати видачі повідомлення, прізвища, ім’я та по батькові уповноважених осіб і відбитка печатки банку, а також взяти вимогу на облік за відповідним позабалансовим рахунком.

Друкувати Юридичний помічник » Консультація юриста »
2 290 переглядів