Чи потрібно СПД вести журнал перевірок (відвідувань).

Ведення Журналу відвідання (реєстрації перевірок) передбачене п. 7 Указу Президента України від 23.07.98 р. N 817/98 “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності”. :

«7. Рекомендувати підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності ведення журналів відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів з обов’язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов’язково ставить свій підпис у цьому журналі. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Про факт цієї відмови суб’єкт підприємницької діяльності повідомляє письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий представник. Форма та порядок ведення журналу встановлюються Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.»

Форма Журналу реєстрації перевірок затверджена наказом Державного комітету з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. N 18 “Про затвердження форми та Порядку ведення Журналу відвідання суб’єктів підприємницької діяльності контролюючими органами (Журнал реєстрації перевірок)”.

Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок

1. Журнал реєстрації перевірок ведеться суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності з метою недопущення несанкціонованих перевірок.

2. Журнал реєстрації перевірок знаходиться за місцем здійснення підприємницької діяльності.

3. В разі наявності у суб’єктів підприємництва територіально відокремлених філій, представництв та інших підрозділів у кожному з них ведеться окремий Журнал реєстрації перевірок.

4. Журнал прошивається суб’єктом підприємницької діяльності та завіряється печаткою і підписом директора або власника (для юридичних осіб) або тільки підписом (для фізичних осіб) суб’єкта підприємницької діяльності.

5. Представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов’язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

6. Суб’єкт підприємницької діяльності має право перевірити наявність відповідних повноважень особи, що здійснює перевірку, до початку перевірки, в тому числі зателефонувавши до відповідного контролюючого органу.

7. Відмова особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки.

8. Суб’єкт підприємницької діяльності має право у триденний строк надіслати письмове повідомлення до відповідного контролюючого органу про факт відмови особи, що здійснює перевірку, від підпису в журналі.

9. В графі “Примітки” суб’єкт підприємницької діяльності може зафіксувати свої зауваження або зробити окремі примітки.

Таким чином, СПД необхідно вести журнал перевірок.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
4 169 переглядів