Реквізиція майна

РЕКВІЗИЦІЯ [РЕКВИЗИЦИЯ] – (від латин. requisito – вимога) – примусове вилучен-ня державою майна у власника в державних або громадських інтересах за певну винаго-роду. (Тлумачний словник української мови).

Стаття 353 ЦК України зазначає: У разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин, з метою суспільної необхідності майно може бути примусово відчужене у власника на підставі та в порядку, встановлених законом, за умови попереднього і повного відшкодування його вартості.

Стаття № 1 Протоколу № 4 до Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 41 Конституції України також зазначає, що право приватної власності є непорушним. Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Таким чином:

Реквізиція — примусове вилучення державою майна власника в державних інтересах з виплатою йому вартості майна (в СРСР та УРСР у 20-ті роки 20 ст. — безоплатне вилучення).

Мета реквізиції полягає у забезпеченні безпеки громадян, рятуванні майна, знищенні заражених тварин для недопущення поширення епідемії або епізоотії тощо. Тому вона допускається у разі стихійного лиха, аварії, епідемії, епізоотії та за інших надзвичайних обставин з метою суспільної необхідності.

В умовах воєнного або надзвичайного стану майно може бути примусово відчужене у власника з наступним повним відшкодуванням його вартості. Оцінка, за якою попередньому власникові була відшкодована вартість реквізованого майна, може бути оскаржена до суду.

Крім того, попередній власник може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо та якщо після припинення надзвичайної обставини реквізоване майно збереглося, особа, якій воно належало, має право вимагати його повернення, якщо це можливо. У разі повернення майна особі, у неї поновлюється право власності на це майно, одночасно вона зобов’язується повернути грошову суму або річ, яка була нею одержана у зв’язку з реквізицією, з вирахуванням розумної плати за використання цього майна.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
4 622 переглядів