Добудова балкону (лоджії) в багатоквартирному будинку

Стання 42 Земельного кодексу України визначає, що земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні житлові будинки, а також належні  до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються у постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися у власність або надаватися у користування об’єднанню власників.

Процедура використання земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.

Отже, при будівництві прибудови до квартири, яка є складовою частиною багатоквартирного житлового будинку, власник квартири повинен укласти договір оренди з органом місцевого самоврядування (якщо будинок перебуває у комунальній власності) або угоду з об’єднанням співвласників багатоквартирного житлового буднику (ОСББ) на використання земельної ділянки.

Відповідно до розділу 3 ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає, зокрема,  поліпшення  умов експлуатації та проживання, зміну основних техніко-економічних показників відноситься до реконструкції. Тобто, прибудова балкону до квартири багатоквартирного житлового будинку є реконструкцією,  оскільки призводить до зміни геометричних розмірів об’єкту.

Оскільки відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» до будівництва належить нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об’єкта архітектури, реконструкція існуючих будівель і споруд в цілому або їх окремих частин, в тому числі, квартир, є видом будівництва та повинна здійснюватися відповідно до проектної документації.

Процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єкта, оформлення документів на виконання будівельних робіт визначено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI та  «Порядком  виконання будівельних робіт», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466.

Проектна документація на реконструкцію приміщень в існуючому багатоквартирному житловому будинку повинна відповідати вимогам державних будівельних норм, нормативним вимогам державних наглядових органів із забезпечення стійкості будівель, надійності їх експлуатації, протипожежної безпеки, екологічних та санітарно-гігієнічних правил і норм.

Згідно з вимогами п.8.14 ДБН В.3.2-2-2009 «Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт» при проектуванні реконструкції, капітальних ремонтів і перепланувань окремих квартир заборонено улаштування нових і розширення існуючих балконів і лоджій, їх скління.

Одночасно, зазначеним пунктом визначено, що при проектуванні реконструкції житлових будинків допускається зміна їх фасадів, яка повинна носити системний характер, єдиний для всього будинку.

Таким чином, добудова балконів до квартир житлового будинку можлива тільки  у складі проектних рішень реконструкції його фасаду в цілому, які повинні не порушувати зовнішній архітектурний вигляд будівлі.

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Власність »
5 538 переглядів