Договір розміщення скриньок для збору пожертв

ДОГОВІР

про безкоштовне розміщення скриньок для збору благодійних коштів

смт.Рудно                                              25 березня 2016 р.

Благодійний фонд «Поміч потребуючим» ( надалі іменується Фонд), в особі директора Мандюка П.А., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ФОП Нечипоренко Н.К., який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, з іншої сторони, уклали цей договір про наступне:

 1. ФОП Нечипоренко Н.К. надає Фонду місце для безкоштовного встановлення скриньки для збору благодійних коштів на території продуктового магазину в смт.Рудно по вул.Академіка Кіся, 12 (надалі – торгова точка). Скринька повинна знаходитися в легкодоступному місці, але таким чином, щоб виключити її винос з торгової точки.
 2. Фонд обладнує місце для збору коштів своїми силами і за власний рахунок. До складу устаткування входить опломбована скринька для збору коштів.
 3. ФОП Нечипоренко Н.К. зобов’язується дбати про збереження скриньки для збору коштів та несе відповідальність за цілісність пломб на скриньці.
 4. Скринька для збору коштів має містити інформацію про Фонд, в тому числі його адресу, телефон, прізвище керівника, а також інформацію про те, для яких цілей збираються кошти в даний час.
 5. Вилучення благодійних коштів здійснюється раз на два тижні або в разі необхідності, за винятком вихідних та святкових днів, в торговій точці визначеній цим Договором.
 6. Вилучення благодійних коштів здійснюється за участю представника Фонду та представника торгової точки, про що складається відповідний акт. Представники сторін після кожного відкриття скриньки опечатують її .
 7. Представник Фонду зобов’язується передати зібрані кошти на банківський рахунок Фонду на ім’я реципієнта протягом трьох робочих днів.
 8. Даний Договір діє з моменту підписання його Сторонами. Термін дії цього договору 3 місяці.
 9. Договір може бути розірваний виключно за взаємною згодою Сторін, або ж у випадках, передбачених діючим законодавством.
 10. Усі непорозуміння між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості, в установленому Законом порядку.
 11. Договір укладений в 2-х екземплярах, кожен з яких містить 2 сторінки, по одному екземпляру кожній із сторін.
 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 819 переглядів