Договір завдатку

УГОДА

про завдаток

м.Львів                                                                          ___________ 2011 р.

ЗАВДАТКОДАВЕЦЬ: .________________, з одного боку, і

ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: ______________, з іншого боку, на виконання договору__від __р.

уклали Дану Угоду про наступне:

 

Сторони дійшли згоди в тому, що для забезпечення точного та належного виконання зобов’язань за договором ____від ___р., передбачена ним передоплата у розмірі ____відсотків має статус завдаткуу.

 

У випадку безпідставної відмови ЗАВДАТКОДАВЦЯ від виконання своїх зобов’язань за договором ____ від .____р., останній втрачає право вимагати повернення передоплати в повному обсязі.

 

У випадку безпідставної відмови ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЯ від виконання своїх зобов’язань за договором ……… від р. останній повинен повернути ЗАВДАТКОДАВЦЮ подвійну суму передоплати.

 

ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ повинен повернути подвійну суму передоплати протягом _____ з моменту відмови від договору чи з моменту закінчення терміну договору, якщо ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ не розпочне його виконання.

 

При простроченні за п.4 Даної Угоди ЗАВДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ сплачує пеню в розмірі ____ за кожен день прострочення.

 

Дана Угода є невід’ємною частиною договору ____ від ____ р.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
2 201 переглядів