Інформація для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку

21 серпня 2010 року набрав чинності Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (далі – Закон).

Необхідність прийняття цього Закону пов’язана з приведенням у відповідність до міжнародних стандартів національної системи боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму.

Одною з основних новел Закону є те, що суб’єктами первинного фінансового моніторингу стали представники нефінансових установ і професій, зокрема фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку.

Загальні положення

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку віднесені Законом до категорії спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу і їх обов’язки визначені Законом із врахуванням специфіки діяльності.

Виконання обов’язків суб’єкта первинного фінансового моніторингу фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, починається у разі здійснення ними першої фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень, або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150000 гривень.

Водночас, для вказаних спеціально визначених суб’єктів первинного фінансового моніторингу Закон передбачає спрощений механізм здійснення фінансового моніторингу та подання інформації Держфінмоніторингу.

Особливості здійснення фінансового моніторингу фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, та подання ними інформації до Держфінмоніторингу

Спрощений механізм здійснення фінансового моніторингу передбачає відсутність у фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку деяких обов’язків, встановлених для інших суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Так, у вказаних суб’єктів первинного фінансового моніторингу немає автоматичного звітування про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. Також, вони не встановлюють правила, не розробляють програми проведення фінансового моніторингу та не призначають працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу. Крім цього, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, не зобов’язані розробляти критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків та забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму.

Проте в Законі містяться норми прямої дії, які є обов’язковими для виконання фізичними особами – підприємцями та юридичними особами, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку.

До таких обов’язків відносяться, зокрема постановка на облік у Держфінмоніторингу і отримання статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу. Також Закон передбачає обов’язок здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнтів; забезпечувати виявлення та реєстрацію фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, або якщо вони пов’язані, стосуються чи призначені для фінансування тероризму; надавати на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу; зберігати документи щодо ідентифікації осіб протягом 5 років тощо.

Як стати на облік у Держфінмоніторингу

Порядок постановки на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу визначено постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 747 «Деякі питання організації фінансового моніторингу».

Відповідно до пункту 6 Порядку взяття на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого зазначеною постановою, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, стають на облік у Держфінмоніторингу не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дати проведення фінансової операції на суму, яка дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму, еквівалентну зазначеній, в іноземній валюті.

З метою забезпечення виконання зазначеної норми Порядку Держфінмоніторингом прийнято наказ від 26.08.2010 № 148 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення», яким зокрема визначена форма обліку суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Відповідно до зазначеного наказу суб’єктам первинного фінансового моніторингу необхідно заповнити форму обліку (№ 1-ФМ), яка розміщена на веб-сайті Держфінмоніторингу (www.sdfm.gov.ua) у розділі «Форми подання інформації» і направити її в Держфінмоніторинг. При цьому слід врахувати, що для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, передбачена окрема спрощена форма.

Для постановки на облік у Держфінмоніторингу необхідно лише роздрукувати бланк, що міститься на веб-сайті Держфінмоніторингу, заповнити його та надіслати листом з повідомленням про вручення за адресою: Держфінмоніторинг, вул. Білоруська, 24, м. Київ, 04655, МСП 655.

Після отримання належним чином заповненої форми обліку Держфінмоніторинг повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу про взяття його на облік та присвоєння йому облікового ідентифікатора.

Деякі питання ідентифікації клієнтів

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, здійснюють ідентифікацію своїх клієнтів на підставі поданих офіційних документів або їх копій, що засвідчені нотаріально або підприємством (установою, організацією), яке їх видало.

Документи, на підставі яких здійснюється ідентифікація осіб, що є учасниками фінансових операцій, повинні бути чинними на момент їх подання та містити всю необхідну для здійснення ідентифікації інформацію.

У разі виникнення сумнівів щодо достовірності чи повноти отриманої інформації про клієнта суб’єкт здійснює заходи з перевірки та уточнення цієї інформації.

Для проведення перевірки інформації щодо ідентифікації клієнта або інших учасників фінансової операції суб’єкт первинного фінансового моніторингу може запросити додаткову інформацію у клієнта або використати інформацію, яка є публічною (відкритою).

У разі необхідності суб’єкт первинного фінансового моніторингу має право витребувати в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 № 759, у органів внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації та Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва інформацію про ідентифікацію клієнта, передбачену частинами одинадцятою і дванадцятою статті 9 Закону.

Інші окремі зобов’язання суб’єктів, що проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку

Крім уже згадуваних обов’язків, фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, повинні, зокрема:

виявляти фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, та фінансові операції, які можуть бути пов’язані, стосуватися або призначатися для фінансування тероризму;

надавати на запит Держфінмоніторингу додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту;

зупиняти проведення фінансової операції, якщо її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, і в той самий день повідомляти про це Держфінмоніторинг.

Фізичні особи – підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку подають Держфінмоніторингу інформацію щодо здійснених операцій у випадках, якщо є підстави вважати, що вони є підозрілими або такими, що можуть бути причетними до легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом.

Разом з тим, якщо до будь-якого суб’єкта первинного фінансового моніторингу звертається особа, яка є в переліку осіб, причетних до тероризму, який доводиться Держфінмоніторингом до всіх суб’єктів первинного фінансового моніторингу шляхом його розміщення на веб-сайті Держфінмоніторингу, такий суб’єкт зобов’язаний негайно подати інформацію до Держфінмоніторингу у встановленому ним порядку(наказ Держфінмоніторингу від 26.08.2010 № 148).

Зверніть увагу, що будь-яка інформація, що надається суб’єктами первинного фінансового моніторингу, є конфіденційною. Обов’язки щодо запобігання розголошення такої інформації та відповідальність визначена Законом як для суб’єктів первинного фінансового моніторингу, так і для працівників Держфінмоніторингу.

Який державний орган здійснює регулювання і нагляд

Державне регулювання і нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, щодо фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку здійснює Держфінмоніторинг.

На виконання вимог Закону Держфінмоніторингом прийнято ряд нормативно-правових актів, які визначають основні засади регулювання і нагляду.

З такими актами можна ознайомитись на веб-сайті Держфінмоніторингу у розділі «Правова база».

з сайту  http://www.sdfm.gov.ua/

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Фінансовий моніторинг »
2 405 переглядів