Положення про відділ забезпечення

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ № ____

Про відділ забезпечення ТОВ “Рябий пес”

1.        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відділ забезпечення є самостійним структурним підрозділом підприємства.

1.2.  Відділ забезпечення створюється і ліквідовується наказом директора підприємства.

1.3.  Керівництво відділом забезпечення здійснює завідувач господарства, який призначається на посаду і звільняється наказом директора підприємства.

1.4.  На час відсутності завідувача господарства його обов’язки виконує особа призначена директором підприємства у встановленому порядку.

1.5.  У своїй діяльності відділ забезпечення керується:

1.5.1.     Чинним законодавством України.

1.5.2.     Статутом підприємства.

1.5.3.     Локальними нормативними актами підприємства.

1.5.4.     Даним положенням.

2. СТРУКТУРА

2.1. Структуру і штатну чисельність працівників відділу забезпечення затверджує директор підприємства з урахуванням обсягів роботи й особливостей виробництва.

2.2. До складу відділу входять завідувач господарства, інженер з комп’ютерних систем, прибиральник службових приміщень, сторожі, маляр, муляр, штукатур, садівник, що відповідають за внутрішнє і зовнішнє прибирання, благоустрій і озеленення територій, ремонтні роботи, матеріальне забезпечення і т.д.

2.3. Обов’язки працівників підрозділу визначаються посадовими інструкціями, які розробляються завідувачем господарства, за методичної допомоги помічника директора (з правових та кадрових питань), з подальшим узгодженням і затвердженням у встановленому порядку.

3. ЗАВДАННЯ

3.1. Господарське обслуговування підрозділів підприємства.

3.2. Забезпечення чистоти та порядку в приміщеннях та на території підприємства.

3.3. Утримання у належному стані комп’ютерної та оргтехніки на підприємстві.

3.4. Підтримання в належному стані матеріальної бази підприємства.

3.5. Охорона приміщень та майна підприємства у денний та нічний час.

4. ФУНКЦІЇ

4.1. Планування, організація та проведення ремонту приміщень підприємства, контроль за якістю його проведення, приймання виконаних ремонтних робіт.

4.2. Нагляд за станом освітлення, систем опалення, вентиляції і каналізації, вживання заходів по забезпеченню відповідності стану цих систем установленим нормам.

4.3. Забезпечення своєчасного прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил.

4.4. Утримування в належному стані будівель, та території підприємства.

4.5.Організація та проведення клеймування і нумерації майна підприємства та його збереження.

4.6. Забезпечення підрозділів підприємства меблями, господарським інвентарем, комп’ютерною та оргтехнікою, здійснення нагляду за їхньою схоронністю і проведенням своєчасного ремонту.

4.7. Організація одержання і збереження канцелярського приладдя, необхідних господарських матеріалів, забезпечення ними підрозділів підприємства, ведення обліку і звітності про їхню витрату.

4.8. Керівництво роботами  та проведення робіт по благоустрою, озелененню і прибиранню території підприємства.

4.9. Організація господарського обслуговування нарад і конференцій, що проводяться на підприємстві.

4.10. Участь у розробці розпорядку робочого дня працівників підприємства, забезпечення організації їхньої обідньої перерви і контроль за дотриманням установленого на перерви часу.

5. ПРАВА

5.1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства (керівників інших  структурних підрозділів), що стосується господарського забезпечення підприємства та підрозділів.

5.2. Вимагати  від керівництва сприяння у виконанні обов’язків, які передбачені цим  положенням.

5.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства стосовно роботи відділу забезпечення.

5.4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення господарського забезпечення підприємства та підрозділів.

5.5. Вимагати від підрозділів підприємства надання заявок на необхідні для закупівлі матеріальні цінності.

5.6. Вимагати від керівників підрозділів дотримання встановленого порядку використання і збереження матеріальних цінностей закріпленими за ними, і утримання їх в працездатному стані, чистоті і порядку.

5.7. Перевіряти доцільність витрати підрозділами підприємства матеріальних цінностей, одержуваних від відділу забезпечення.

5.8. Взаємодіяти з іншими організаціями з питань, реалізації завдань та функцій відділу.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даним положенням відділ забезпечення  взаємодіє:

6.1.      З бухгалтерією по питаннях:

–                   надання виробничих звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей;

–                   отримання відомостей про рух товарно-матеріальних цінностей.

6.2.      Зі всіма підрозділами по питаннях:

–                   отримання заявок на канцелярське приладдя;

–                   отримання заявок на ремонт комп’ютерної та оргтехніки, господарського інвентарю;

6.3.   З дирекцією підприємства з питань:

–           отримання завдань та здачі звітів;

–           організації та проведення робіт по благоустрою, озелененню і прибиранню території підприємства.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Усю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання покладених дійсним Положенням на відділ забезпечення задач і функцій несе завідувач господарства.

7.2. Ступінь відповідальності інших працівників встановлюється посадовими інструкціями.

Завідувач господарства                                      В.Я. Порович

Юрисконсульт                                                        К.Е.Нгур

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
4 068 переглядів