Положення про господарський відділ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ  ТОВ «Рябий пес»

I.Загальні положення

1.1. Господарський відділ  є самостійним структурним підрозділом підприємства і підпорядковується  членам дирекції, межах  їх  повноважень .

1.2.  З  усіма підрозділами підприємства господарський відділ  співпрацює з питань господарського обслуговування підприємства.

II.Структура

2.1. Структуру і штатний розклад господарського відділу  затверджує директор  підприємства.

2.2. Господарський  відділ  очолює завідувач господарства.

2.3. До складу господарського відділу входять: завідувач господарства, штукатур, маляр, столяр, водій, медична сестра, прибиральник.

III. Завдання

3.1. Господарське обслуговування підрозділів підприємства.

3.2. Утримування в належному стані майна, споруд і приміщень підприємства у відповідності з правилами і нормами промислової санітарії і пожежної безпеки.

IV. Функції

Для виконання покладених  завдань, господарський відділ здійснює наступні функції:

4.1. Забезпечує своєчасне прибирання приміщень відповідно до санітарних норм і правил.

4.2. Утримування в належному стані будівель, та території підприємства.

4.3. Проводить роботи з благоустрою території та догляду за зеленими насадженнями.

4.4. Забезпечує робочий стан каналізації, опалення, вентиляції, електромережі.

4.5. Вживає заходів щодо усунення несправностей та аварій.

4.6. Забезпечує  працівників  підприємства  канцелярськими товарами у необхідній для ефективної роботи кількості.

4.7. Веде відповідний облік майна, транспортних засобів, інвентаря та окремих матеріалів, закріплення їх за відповідальними особами, хід їх використання і списання.

4.8. Організовує та проводить клеймування і нумерацію майна підприємства та його збереження.

4.9. Проводить ремонтно – будівельні роботи по підприємству та забезпечує необхідними матеріалами виконання цих робіт, із врахуванням  цінових пропозицій постачальників.

V. Взаємовідносини господарського відділу з іншими підрозділами підприємства

5.1.          З  усіма підрозділами підприємства співпрацює з питань господарського, соціально-побутового та матеріально-технічного обслуговування.

5.2.          Одержує від всіх підрозділів вчасну інформацію про необхідність ремонту чи поновлення   господарського інвентарю, замовлення на канцелярські товари.

5.3.          З бухгалтерією:

Надає: накладні на отримання малоцінних швидкозношуючих предметів та основних засобів, звітну документацію про їх використання та списання.

5.4.          З службою діловодства:

Одержує: затверджений штатний розклад департаменту, затверджений графік відпусток працівників департаменту, відомості про фактичну чисельність працівників по підрозділах.

Надає: заявки на працівників, характеристики на працівників, пропозиції щодо складення графіку відпусток, службові та доповідні записки до наказів з особового складу та основної діяльності підприємства, заяви на відпустки у встановлений термін, подання  про заохочення та накладення стягнень на працівників.

VI. Права

6.1.  Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства (керівників інших  структурних підрозділів), що стосується господарського забезпечення підприємства та підрозділів.

6.2. Вимагати  від керівництва сприяння у виконанні обов’язків, які передбачені цим  положенням.

6.3. Вносити пропозиції керівництву підприємства стосовно роботи господарського відділу.

6.4. Вносити на розгляд керівництва підприємства пропозиції щодо покращення господарського забезпечення підприємства та підрозділів.

VII. Відповідальність

7.1.   Відповідальність за неналежне виконання завдань та функцій покладених на господарський відділ несе завідувач господарства.

7.2.   Відповідальність інших працівників відділу встановлюється посадовими та робочими інструкціями.

7.3.   Господарський відділ несе відповідальність за:

-своєчасне прибирання приміщень;

-господарське, соціально-побутове та матеріально-технічне обслуговування підприємства.

Завідувач господарством                                                     А.Б.Вербій

Юрисконсульт                                                                                Г.Д.Ерос

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення про підрозділи »
11 906 переглядів