Повідомлення ДФС про прийом директора на новостворене підприємство

Стаття 24 КЗпП України визначає, що працiвник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повiдомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалiзацiї державної полiтики з адмiнiстрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування про прийняття працiвника на роботу в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Тобто до початку роботи працiвника iнформацiя про його зарахування має бути подана до Державної фiскальної служби або її територiальних органiв.

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.06.2015 № 413 “Про порядок повiдомлення Державнiй фiскальнiй службi та її територiальним органам про прийняття працiвника на роботу” (далi – Постанова) з урахуванням вищезазначеної статтi КЗпП України передбачено, що повiдомлення про прийняття працiвника на роботу подається власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом (особою) чи фiзичною особою до територiальних органiв Державної фiскальної служби за мiсцем облiку їх, як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соцiальне страхування, за формою згiдно з додатком до початку роботи працiвника за укладеним трудовим договором.

Цей порядок стосується також i прийняття (обрання) на роботу керiвникiв юридичних осiб.

Тому, на думку Міністерства соціальної політики України, у випадку прийняття керiвника на новостворене пiдприємство, установу, органiзацiю повiдомлення про прийняття працiвника на роботу до територiальних органiв Державної фiскальної служби має бути пiдписано особою, яка визначена внутрiшнiми документами пiдприємства, установи, органiзацiї або установчими документами (лист Міністерства соціальної політики України від 18.09.2015 N14209/0/14-15/13).

http://kr.dsp.gov.ua

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Інше »
3 086 переглядів