Новий порядок розрахунку лікарняних та декретних виплат

В Україні з 4 липня 2015 р. змінено порядок розрахунку лікарняних та декретних виплат працівникам.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 26 червня 2015 № 439, опублікованому в газеті “Урядовий кур’єр” від 04.07.2015 № 119.
Документом викладається в новій редакції Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат по загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню.
Згідно з новим порядком, середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нараховано ЄСВ / або обов’язкові страхові внески, на кількість календарних днів зайнятості в такому розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин.
Під “поважними причинами” в даному випадку слід розуміти тимчасову непрацездатність (перебування працівника “на лікарняному”), відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.
Під “зайнятістю” в розумінні нового порядку вважається період перебування працівника у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, здійснення підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності.
Сума страхових виплат та оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця обчислюється шляхом множення суми денної виплати на кількість календарних днів, що підлягають оплаті.
При цьому сума денної виплати встановлюється у відсотках середньоденної заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) залежно від страхового стажу, якщо його наявність передбачено законодавством.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
2 621 переглядів