Оплата ліцензії на ведення господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

Відповідно до статті 14 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, за видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом.

Розмір мінімальної заробітної з 01.05.2016 р. по  30.11.2016 р. становить – 1450,00 гривень, а з 01.12.2016 р. буде становити 1600,00 гривень.

Переоформлення ліцензії є безоплатним.

Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня отримання здобувачем ліцензії від органу ліцензування повідомлення про прийняте ним рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’ язку.

Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’ єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.

Плата за видачу ліцензії, що видана органом ліцензування, який є центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом, зараховується до Державного бюджету України і вноситься на рахунки територіального органу Державної казначейської служби N 3141 (за місцем реєстрації) в установах Національного банку України за кодом бюджетної класифікації 22011800 , символ звітності банку 896 із вказуванням «Плата за отримання ліцензії».

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
1 538 переглядів