Порядок оформлення санітарного паспорту автомобіля, який превозить продукти


Для одержання санітарного паспорту автомобіля власник (орендар) транспортного засобу або уповноважена особа звертається з письмовою заявою на ім’я начальника відповідного Управління СЕС.
Заява повинна містити наступну інформацію про транспортний засіб:
– найменування та адреса власника (орендаря);
– модель (марку);
– державний реєстраційний номер;
– вантажність;
– тип вантажного відсіку;
– групи харчових продуктів, які планується перевозити;
– прізвища, ім’я, по батькові водіїв, експедиторів, номера їх особових медичних книжок.
Разом із заявою для перевірки надаються особові медичні книжки водіїв, експедиторів та інформацію про проходження санітарної обробки (довідку про санітарну обробку автомобіля).
У разі подовження терміну дії або видачі нового санітарного паспорту автомобіля також надається оригінал раніше оформленого санітарного паспорту.
Відповідальна особа Управління на підставі заяви проводить перевірку відповідності наданих документів та транспортного засобу вимогам санітарного законодавства, визначає кратність проведення санітарних обробок та термін дії санітарного паспорту автомобіля.
Термін дії санітарного паспорту автомобіля встановлюється строком не більше ніж на 6 місяців. Для автотранспортних засобів, які перевозять особливо швидкопсувні продукти – строком на 3 місяці.
Після встановлення відповідності транспортного засобу вимогам санітарного законодавства, перевірки наявності результатів медичних оглядів, даних про проходження санітарної обробки оформлюється санітарний паспорт автомобіля та надається на підпис начальнику Управління.
На один автотранспортний засіб (автомобіль, причіп) з одним державним реєстраційним номером оформлюється один санітарний паспорт.
При зміні власника (орендаря) автотранспортного засобу оформлюється новий санітарний паспорт.
Начальник Управління підписує та скріпляє печаткою санітарний паспорт автомобіля. Після цього проводиться його реєстрація.
Оформлення санітарного паспорту автомобіля на автотранспортний засіб, який не відповідає вимогам чинного законодавства, без проходження санітарної обробки, при відсутності результатів медичних оглядів у особових медичних книжках не допускається.
Начальник Управління має право відмовити у подовженні дії санітарного паспорту автомобіля при виявленні порушень санітарного законодавства. При цьому, за порушення вимог санітарного законодавства, можуть застосовуватися адміністративно-запобіжні заходи та накладатися штрафи. Після усунення порушень санітарного законодавства та сплати штрафу можливе подовження терміну дії санітарного паспорту автомобіля.

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП »
5 115 переглядів