Позовна заява про скасування частини ухвали міської ради

Львівський окружний адміністративний суд

79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2

ПОЗИВАЧ: СПД ФО Нечипоренко Никифір Калістратович

79066, м. Львів, вул. Б.І.Антонича, 00/00

тел. 097-123-45-67

 ВІДПОВІДАЧ : Львівська міська рада

79006, м. Львів, пл. Ринок, 1

ТРЕТЯ ОСОБА: Управління комунальної власності  Львівської міської ради

79006, м.Львів, пл.Галицька, 15

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(в порядку адміністративного судочинства)

про скасування частини ухвали Львівської міської ради

Відповідно до ухвали №951 від 09.04.2014 р. Відповідач надав Позивачеві право приватизувати нежитлові приміщення загальною площею 123 м. кв., за адресою м. Львів, вул. Батяра, 1, з умовою: провести ремонтні роботи у приміщенні наданому в оренду ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» на вул.Г.Смольського, 4.

Ухвалою №951 від 09.04.2014 р. Відповідач порушив конституційне право Позивача –право рівності (ст. 24 Конституції України: громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками), оскільки з 31 заявника на викуп приміщень, лише Позивача зобов’язано здійснити додаткові дії.

Пункт договору викупу вказаний в Ухвалі №951 від 09.04.2014 р. є неприйнятним для Позивача, оскільки жодних відносин між Позивачем та ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», які б зобов’язували Позивача робити ремонт в приміщеннях, які Відповідач передав в оренду ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» немає, та проведення ремонтних робіт на вул.Г.Смольського, 4. не має жодного відношення до предмету договору – викупу приміщень по вул.Батяра,1. Таке положення ухвали №951 від 09.04.2014 р. не відповідає ч.1 п.1 ст.638 Цивільного кодексу України (істотними умовами договору є умови про предмет договору, … а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.) та ст. 627 ЦКУ (сторони є вільними в укладанні договору, … визначенні умов договору з урахуванням вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, порядку ділового обороту, вимог розумності та справедливості.)

Умова викупу нежитлового приміщення про додаткові зобов’язання Покупця, порушує право Позивача передбачене ч. 4 ст.146 Господарського кодексу України: Кожний громадянин України має право на придбання державного майна в процесі приватизації в порядку, встановленому законом, та порушує ч. 5. цієї ж статті: загальні умови та порядок здійснення приватизації державних (комунальних) підприємств або їх майна визначаються законом.

Вимога про додаткові зобов’язання Покупця (Позивача), що також тягнуть за собою додаткові матеріальні витрати, безпосередньо не пов’язані із самим предметом договору викупу – прийняти, оплатити приміщення та зареєструвати право власності на них в бюро технічної інвентаризації не передбачена в жодному нормативному акті, які регулюють правовідносини приватизації приміщень шляхом викупу: ні в ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію), ні в Програмі приватизації майна комунальної власності м. Львова на 2014-2015 роки, та суперечить ст.655 ЦКУ (За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму).

Ч.1.ст 22 ЗУ «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)» однозначно передбачає, що право володіння, користування і розпорядження об’єктом приватизації переходить до покупця з моменту сплати повної вартості придбаного об’єкта приватизації. Інших умов набуття права власності на приміщення, що викупляються – немає.

Окрім того Наказом Фонду державного майна України 22.08.2005 р. № 2411 затверджено примірний договір купівлі-продажу окремого індивідуально-визначеного майна, у тому числі будівлі (споруди, приміщення), що підлягає продажу шляхом викупу, у розділі 5 якого чітко визначені обов’язки Покупця. На відміну від такого договору, примірні договори купівлі-продажу таких же приміщень шляхом конкурсу чи на аукціоні (затв. Цим же наказом ФДМ), в розділі 5 передбачають зазначення зобов’язань Покупця також виконати і умови конкурсу чи аукціону. Оскільки в нашому випадку має місце викуп приміщень, що знаходилися в суборенді без оголошення конкурсу, чи аукціону, то передбачення додаткових зобов’язань Покупця є безпідставним, таким, що необгрунтовується жодною нормою чинного законодавства України.

Зобов’язування Відповідачем Позивача викупити приміщення з оскаржуваною умовою суперечить також вимогам Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», зокрема ст.6. п.1.ч.1 (Особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється використовувати своє службове становище з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб). В даному випадку, посадові особи Відповідача використовуючи своє службове становище організовують отримання вигоди сторонньою організацією – ЛКП «Міський центр інформаційних технологій», та тим самим порушують вищезазначену норму.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.627, 638, 655 Цивільного кодексу України, ст. 146 Господарського кодексу України, ст.ст.6,7,17,99,104-106 Кодексу адміністративного судочинства України, –

П Р О Ш У:

  1. Прийняти позовну заяву до розгляду.
  2. Зобов’язати Львівську міську раду виключити з ухвали №951 від 09.04.2014 р., як умову викупу приміщень за адресою м.Львів, вул. Батяра, 1, зобов’язання Нечипоренка Никифора Калістратовича провести ремонт у приміщенні, наданому  в оренду ЛКП «Міський центр інформаційних технологій» на вул.Г.Смольського, 4.

Додатки:

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.
  2. Копія ухвали ЛМР №951 від 09.04.2014 р.
  3. Докази відправки Відповідачу копії позовної заяви.
  4. Платіжні доручення про сплату судового збору.

СПД ФО                            Н.К.Нечипоренко

30.04.2010 р.

 

avtor Володимир Цілінський
Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Претензійно-позовна робота »
2 597 переглядів