Банкрутство: деякі особливості мирової угоди

В наш час є чимало випадків, пов’язаних з різного роду спорами, найбільш оптимальним шляхом урегулювання яких є мирова угода. Але головною проблемою такого процесуального рішення часто виявляється погана законодавча окресленість вирішення різноманітних суперечливих питань. Мирова угода, як прокат авто з водієм, може принести безліч позитивних наслідків й вирішити чимало проблемних питань, але до її застосування слід підходити зважено та розсудливо.

Як не дивно, до застосування мирової угоди часто звертаються учасники процедури банкрутства, попри її конкурсний характер. При тому, що такий спосіб вирішення питань має досить багато пасток та підводних каменів. Враховуючи ці два чинники (розповсюдженість мирової угоди та чимало ризиків, пов’язаних з нею) слід приділити даному питанню увагу.

Що представляє з себе мирова угода в питаннях банкрутства? Це є, свого роду, домовленістю між сторонами про вирішення питання таким чином, який би максимально задовольнив усіх зацікавлених осіб (юридичних або фізичних) – свого роду трансфери, враховуючи обставини, потреби й можливості кожного з учасників процесу. Мирова угода може мати декілька варіантів рішення, до котрих відноситься:

  • Відстрочка виплат;
  • Розстрочка виплат на декілька частин;
  • Списання заборгованості.

Відносно останнього варіанта слід пам’ятати наступне: сторони не мають права списувати борги, котрі повинні бути виплачені до бюджету, як податки, сюди відносяться суми заборгованостізі сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, або інші, передбачені законодавством, види загальнообов’язкового державного страхування.

Слід мати на увазі той факт, що одним з основоположних факторів мирової угоди повинна бути повна відсутність спірності. Для того, щоб сторонам уникнути спірних питань, на етапі укладання угоди, чи договору, слід якомога чіткіше оговорити усі її сторони. Це все одно що оренда авто з водієм Львів пропонує таку можливість, коли і орендодавець, і орендар, і водій чітко оговорили та прописали усі особливості співпраці – ймовірність виникнення спірних питань буде мінімальною.

Завдяки мировій угоді, сторони мають законний спосіб як припинити провадження у справі про банкрутство, та на добровільних засадах вирішити можливі спірні, або конфліктні, питання між сторонами. Мирову угоду можна укладати на будь якому етапі справи, проте існує виняток – такий порядок не може бути застосований під час спрощеної процедури визнання боржника банкрутом, яка регламентується ст. 52 Закону № 2343-12.

Друкувати Юридичний помічник » Прес-релізи та інші матеріали »
3 415 переглядів