Договір купівлі-продажу земельної ділянки

ДОГОВІР

купівлі-продажу земельної ділянки

м.Львів                                                                                  01.04.2011р.

Сторони договору: ______________________________,

іменований в подальшому “ПРОДАВЕЦЬ”, і____________________________,

іменований  в  подальшому “ПОКУПЕЦЬ”, на підставі ___________________________

___________________________________________________________________________

(рішення відповідної ради, його номер і дата, інші підстави)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

склали даний договір про таке:

1. Предмет договору

1.1.  Продавець  продав,  а  Покупець  купив земельну ділянку площею _____га (кв. м).

1.2. Місце розташування земельної ділянки _____________________________________

(сільрада, господарство, населений пункт тощо)

1.3.  Цільове  призначення  земельної ділянки____________________________________.

2. Ціна договору і умови оплати

2.1. Продаж земельної  ділянки провадиться за___________________________________.

(сума в гривнях)

2.2. Покупець зараховує кошти за придбану земельну ділянку на рахунок Продавця в банку _______________

(реквізити банку)

2.3. Перерахунок коштів в сумі _______________________________

підтверджено _________________________________

(назва платіжного документа та дата оплати)

3. Обов’язки сторін

3.1.  Продавець  продав,  а Покупець купив за даним договором земельну  ділянку,  вільну від будь-яких майнових прав і претензій третіх  осіб,  про  яких  в момент складання договору Продавець чи Покупець не міг не знати.

4. Розгляд спорів

4.1.  Всі  спори,  котрі  можуть виникнути з даного договору, вирішуються  шляхом переговорів  між сторонами, а  у  разі неможливості  вирішення  спорів  шляхом  переговорів  — у судовому порядку.

5. Інші умови

5.1. Невід’ємною частиною договору є:

план  земельної  ділянки  з визначенням розмірів у випадку її продажу місцевою радою;

державний   акт  на  право  приватної  власності  на  землю у випадку продажу земельної ділянки громадянином;

довідка  про  визначення  грошової  оцінки земельної ділянки, видана органами Держкомзему України;

рішення   відповідної  місцевої  ради  про  продаж  земельної ділянки у випадках, коли вона виступає продавцем.

5.2.  Цей  договір  і  документ  про  сплату вартості землі є підставою  для  видачі  власнику (новому власнику) державного акта на право приватної власності на землю.

5.3. Даний договір складений в   трьох  примірниках, по одному для кожної із сторін. Третій примірник зберігається у справах__________________________________

(адреса та назва державної нотаріальної контори або адреса розташування приватного нотаріуса)

Підписи сторін:

Продавець _________                       Покупець __________________

 

Друкувати Юридичний помічник » Фізичним особам » Власність »
2 015 переглядів