Для чого видається судовий наказ

Судовий наказ – це механізм захисту неоспорюваних прав, передбачений Розділом ІІ ЦПК України.

Якщо особа опинилася у ситуації, коли бажає :

 • стягнути з роботодавця нараховану, але не виплачену суму заробітної плати;
 • компенсувати понесені витрати на проведення розшуку відповідача, боржника, дитини або транспортних засобів боржника;
 • стягнути суму боргу за оплату житлово-комунальних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих на суму заборгованості;
 • присудити аліменти на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана із встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;
 • повернути вартість товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

В таких випадках їй, а також органам і особам, яким законом надано право представляти та захищати права, свободи та інтереси інших осіб, належить право вимоги про видачу судового наказу, для чого необхідно звернутись із відповідною заявою до суду.

ПЕРЕВАГИ СУДОВОГО НАКАЗУ

Якщо подана заява відповідає встановленим законом вимогам, то вже наступного дня після її надходження до суду, суддя вирішує питання про відкриття наказного провадження. У триденний строк з моменту постановлення ухвали про відкриття наказного провадження, суд видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Видача судового наказу відбувається без проведення судового засідання і без виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень. Якщо боржник протягом 10-ти днів з дня отримання копії судового наказу та супровідних документів не подав заяву про скасування судового наказу, то він після спливу трьох днів на його оскарження, набирає законної сили і суд видає його стягувачеві для пред’явлення до виконання.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ Відомості, що повинні міститися у заяві:

 • найменування суду, в який подається заява;
 • ім’я (найменування) заявника та боржника, а також ім’я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження;
 • вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються;
 • перелік документів, що додаються до заяви;
 • заява підписується заявником або його представником і подається з її копіями та копіями доданих до неї документів відповідно до кількості боржників;
 • до заяви, яка подається представником заявника, повинно бути додано документ, що підтверджує його повноваження;
 • до заяви про видачу судового наказу додаються докумен

ти, що підтверджують сплату судового збору;

 • підпис заявника;
 • дата підписання заяви.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ СУДОВОГО НАКАЗУ

 • Оригінали квитанцій/платіжних доручень, що підтверджують оплату судового збору;
 • Довіреність або інший документ, що підтверджує повноваження представника, якщо заява подається представником;
 • Докази, що підтверджують обставини, викладені в заяві;
 • Копії заяви та копії всіх документів, що додаються до неї, відповідно до кількості боржників.
Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 229 переглядів
2 комментариев

Comments are closed.