Пенсії державним службовцям

Відповідно до Закону України «Про державну службу» з 1 жовтня 2011 року на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку (відповідно до статті 26  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 1 жовтня 2011 року поетапно збільшується пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років, також поступово, починаючи з 2013 року,  збільшується пенсійний вік для чоловіків, що працюють на державній службі, – з 60 до 62 років), за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30, у тому числі стажу державної служби – не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, а особи, які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, – незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

До стажу державної служби, який дає право на призначення пенсії державного службовця особам, які мають не менше 10 років державної служби, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців, зараховуються періоди роботи в органах і на посадах, передбачених Порядком обчислення стажу державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 року № 283.

До 20-річного стажу, який дає право на пенсію державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку, зараховується тільки час роботи на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців. Категорії посад державних службовців визначені статтею 25 Закону України «Про державну службу».

У зв’язку із збільшенням пенсійного віку, змінено також і граничний вік перебування на державній службі (на службі в органах місцевого самоврядування, дипломатичній службі), який становить на сьогодні 65 років. У виняткових випадках після закінчення граничного віку перебування на державній службі державні службовці можуть бути залишені на державній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного державного органу.

Пенсії державним службовцям призначаються в розмірі 80% від сум їх заробітної плати, з якої було сплачено страхові внески,  особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями, – у розмірі 80% заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи на державній службі з якої було сплачено страхові внески. Оклад, надбавка за ранг та вислугу років для визначення розміру пенсії беруться на день звільнення з посади державного службовця, а премія та надбавка  – за останніх 24 місяці перед зверненням за призначенням такої пенсії або за будь-яких 60 місяців.

Пенсії, призначені відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу», в період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, передбачених законами України «Про державну службу», «Про статус народного депутата України», «Про прокуратуру», «Про наукову і науково-технічну діяльність», виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а після звільнення з таких посад – у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про державну службу». Зазначений порядок виплати пенсії не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання чинності Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», а саме до 01.10.2011 року.

Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Обмеження пенсії максимальним розміром не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія призначена до набрання чинності Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Пенсіонерам, яким пенсія призначення до 01.10.2011 року і в яких розмір пенсії перевищує максимальний розмір пенсії, виплата здійснюється без індексації, без застосування положень частин другої та третьої с статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та проведення інших перерахунків, передбачених законодавством, до того часу, коли розмір пенсії  відповідатиме максимальному розміру пенсії.

Державні службовці відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» та статті 21 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» мають право на достроковий вихід на пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку ( у зв’язку із станом здоров»я,  ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням установ, скороченням чисельності працівників) . Але достроково призначена пенсія відповідно до вищезазначених статей у період до досягнення пенсійного віку, встановленого статтею 37 Закону України «Про державну службу», працюючим пенсіонерам не виплачується.

З 01.10.2011 року державним службовцям не призначаються пенсії із зниженням пенсійного віку, тобто жінки не мають права на призначення пенсії у 55 років, а чоловіки – у 60 років, якщо відповідно до дати народження  їм  підвищено пенсійний вік.

Пенсія по інвалідності у розмірах, передбачених статтею 37 Закону України «Про державну службу», призначається за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особам, визнаним інвалідами I та II групи у період перебування на державній службі, які мають стаж державної служби не менше 10 років, а також особам з числам інвалідів I та II групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорії посад державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії вони працювали на зазначених посадах. Пенсія по інвалідності відповідно до цього Закону призначається незалежно від причини інвалідності за умови припинення державної служби.

 За інформацією Пенсійного фонду України

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
7 406 переглядів
2 комментариев
  1. Я пішла на пенсію у 2009 році,але до сіх пір не отримувала підвишення пенсії.В чому справа?І коли нас почують.

  2. А ніхто і не збирається підвищувати використали і викинули як не потрібний баласт. 25 років пропрацювала в райдержадміністрації, всі вибори, референдуми були на мені , ні вихідних , ні повністю використаної відпуски. Дитина ніколи не бачила в дома, до цір пір згадує мої записки на холодильнику і що маю- 2800, за які прожити не можливо, бо лише правекс, який після інфаркту не обхідно приймати щодня коштуе 1000 грн. в день.

Comments are closed.