Підстави і порядок введення надзвичайного стану в Україні.

Відповідно до передбаченого Конституцією та Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану», надзвичайний стан може бути введено, зокрема, у таких випадках:

 • спроби захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства;
 • необхідності відновлення конституційного правопорядку і діяльності органів державної влади;
 • виникнення масових безпорядків, що супроводжуються насильством над громадянами, обмежують їх права і свободи;
 • виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Питання про введення надзвичайного стану вирішують Президент України та Верховна Рада України.

Надзвичайний стан може бути введено у всій Україні або в окремих її місцевостях Указом Президента України, який має затвердити Верховна Рада України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Пропозиції щодо введення надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях Президентові України подає національної безпеки і оборони України.

До введення надзвичайного стану Президент України звертається через засоби масової інформації або в інший спосіб до груп осіб, організацій, установ, які є ініціяторами чи учасниками дій, що можуть бути приводом для запровадження надзвичайного стану, з вимогою припинити свої протиправні дії протягом встановленого у зверненні строку і попередженням про можливість введення надзвичайного стану. Водночас «за умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей», надзвичайний стан може бути введено без попередження.

Після підписання Указу про введення надзвичайного стану Президент України звертається до Верховної Ради України щодо його затвердження. Звернення Президента України Верховна Рада України розглядає в невідкладному порядку.

Указ Президента України про введення надзвичайного стану, затверджений Верховною Радою України, негайно оголошується через засоби масової інформації або в інший спосіб.

В Указі Президента України про введення надзвичайного стану зазначаються:

•         обгрунтування необхідності введення надзвичайного стану;

•         межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;

•         час, з якого вводиться надзвичайний стан, і строк, на який він вводиться;

•         перелік і межі надзвичайних заходів, вичерпний перелік конституційних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються у зв’язку з введенням надзвичайного стану, а також перелік тимчасових обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень;

•         органи державної влади, органи військового командування та органи місцевого самоврядування, яким доручається здійснення заходів надзвичайного стану, та межі їх додаткових повноважень;

•         інші питання.

Щодо строку, на який може бути введено надзвичайний стан в Україні, то він становить не більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих її місцевостях. Зазначений строк може бути продовжено не більш ніж на 30 днів. Указ про продовження дії надзвичайного стану також набирає чинності лише після його затвердження у Верховній Раді України.

Що введення надзвичайного стану може означати для громадян України?

У період надзвичайного стану встановлюються обмеження стосовно руху транспорту, посилення охорони громадського порядку, заборона страйків і масових заходів, може навіть здійснюватися примусове відчуження майна у фізичних і юридичних осіб, а саме:

 • встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;
 • обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;
 • посилення охорони громадського порядку та об’єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та народного господарства;
 • заборона проведення масових заходів, окрім заходів, заборону на проведення яких встановлює суд;
 • заборона страйків;
 • примусове відчуження або вилучення майна у юридичних і фізичних осіб.

Додатково можуть здійснюватися такі заходи:

 •          запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);
 •          перевірка документів у громадян, а в необхідних випадках – проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;
 •          заборона призовникам і військовозобов’язаним змінювати місце проживання без відома відповідного військового комісаріату;
 •          обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі;
 •          тимчасове вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної і холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій – також навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин;
 •          заборона виготовлення і розповсюдження інформаційних матеріалів, що можуть дестабілізувати обстановку;
 •          регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматорських радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колективного користування;
 •          особливі правила користування зв’язком та передачі інформації через комп’ютерні мережі;
 •          порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громадських організацій в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Окрім того, відповідно до законодавства, у період надзвичайного стану не може бути, відповідно, припинено чи обмежено повноваження Президента України, Верховної Ради України (іншими словами, їх переобрання), Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також судів, органів прокуратури України, змінена Конституція України.

Юридичним особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення надзвичайного стану, відшкодовується їх повна вартість у встановленому законом порядку.

Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму надзвичайного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати повернення такого майна у судовому порядку або вимагати надання йому взамін іншого майна, якщо це можливо.

Правосуддя на території, де введено надзвичайний стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України. Створення надзвичайних та особливих судів забороняється.

Комендантська година (заборонений час) — заборона військовим комендантом в певний час доби і на певний час перебувати на вулицях та в громадських місцях мешканцям певного населеного пункту, де встановлено надзвичайний стан.. Виконання питань дотримання комендантської години мешканцями даного населеного пункту покладається військовим комендантом на спеціально виділені для цієї мети озброєні вогнепальною зброєю і спеціальними засобами комендантські патрулі з числа військовослужбовців чи співробітників міліції. Якщо людина в заборонений час – на протязі комендантської години знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, які б давали право їй на таке перебування на вулиці чи підтвердити обставину про відсутність таких документів у даної особи, а також встановити причину порушення комендантської години. В разі потреби, комендантський патруль наділений правом проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла затриманих громадян. При навмисному опору з боку затриманої особи виконати законні вимоги комендантського патруля до такої особи може бути застосована фізична сила чи вогнепальна зброя. При встановленні правових підстав порушення режиму встановленої комендантської години, дана особа може бути затримана і доставлена до відповідного пункту перевірки (військова комендатура, орган міліції) для оформлення по факту порушення відповідних документів та можливого притягнення даної особи до юридичної відповідальності (штраф, арешт) на підставі рішення відповідного органу чи суду.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
6 746 переглядів