Правове регулювання медіації в Україні

На даний час поняття «медіація» в Україні не має правового регулювання. 03.11.2016 р. Верховна Рада прийняла за основу Законопроект «Про медіацію» №3665, яким пропонується запровадити інститут медіації в Україні та визначити правові основи надання послуг медіації на професійних засадах, поширити практику мирного вирішення спорів позасудовими методами та забезпечення збалансованих взаємовідносин між інститутом медіації та судовою системою, а також принципи та порядок проведення медіації, а також статус медіатора, особливості проведення процедури медіації під час судового або третейського розгляду, механізми контролю за якістю надання послуг медіації, та засади державної політики в сфері медіації.

Згідно з проектом, «медіація – альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участі медіатора досягти згоди для вирішення їх спору;

медіатор – незалежний посередник, який допомагає сторонам спору у його вирішенні шляхом медіації;

сторони медіації – фізичні, юридичні особи та/або групи осіб, які прагнуть врегулювати свій спір за допомогою медіації;

учасники медіації – медіатор (медіатори), сторони медіації, їх представники,  законні представники, перекладач, експерти та інші особи визначені за домовленістю сторін медіації».

Проектом пропонується встановити, що «медіація може застосовуватися у будь-яких конфліктах (спорах), у тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних провадженнях та справах щодо адміністративних правопорушень.

Дія цього Закону поширюється на медіацію як в конфліктах (спорах) між резидентами України, так і у конфліктах (спорах) за участю нерезидентів, якщо сторони медіації погодились, що процедура медіації буде проведена на території України.

Медіація може бути проведена у разі виникнення конфлікту (спору) як до звернення до суду (третейського суду), так і під час або після судового чи третейського провадження, у тому числі під час виконавчого провадження.

Якщо сторона медіації вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин, медіація може бути проведена виключно щодо обсягу та способу компенсації завданої цим злочином шкоди».

Проектом також пропонується закріпити гарантії дотримання прав третіх осіб, зокрема, передбачити, що медіація має бути припинена, якщо виявляється, що спір стосується чи може зачіпати права або законні інтереси третіх осіб, які не беруть участі в процедурі медіації, і за різних причин залучити таких осіб до процедури медіації неможливо.

При цьому, побоювання щодо можливого затягування процедури медіації недобросовісними сторонами є необґрунтованими, так як на відміну від третейського або судового процесу, будь-яка зі сторін у будь-який час може припинити процедуру медіації.

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
3 152 переглядів