Що таке технічна експертиза документів

Технічна експертиза документів, це:

 

Дослідження реквізитів документів.

Основними завданнями технічної експертизи реквізитів документів є:

– установлення фактів і способів унесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер тощо) та виявлення їх первинного змісту;

(Для проведення дослідження щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів надаються оригінали документів).

– виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень) на різних матеріалах, а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за умови, що папір, на якому вони зображені, не перетворився на попіл;

– установлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами;

– визначення відносної давності виконання документа або його фрагментів, а також послідовності нанесення штрихів, що перетинаються;

– установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки.

Дослідження матеріалів документів.

До основних завдань експертизи друкарських форм відноситься:

– установлення особливостей виготовлення друкарських засобів (форм) і
відображення їх у відбитках;

– установлення належності літер певному комплекту шрифту;

– установлення типу, системи, марки, моделі та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машинки, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбитками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машинці;

– установлення типу та ідентифікація комп’ютерної і копіювально-розмножувальної техніки за виготовленими за їх допомогою матеріальними документами;

– установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле; ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відтисками; відповідність
часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа;

(Для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та становлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.)

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів.

Даною експертизою вирішуються витання установлення роду, виду (іншої класифікаційної категорії) матеріалів, на яких і за допомогою яких виконувався виготовлявся) документ (папір, барвники, клейкі речовини тощо), та їх спільної (різної) родової (групової) належності та визначення абсолютного часу виконання штрихів рукописних записів у документах.

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 248 переглядів