Проставлення апостиля та легалізація іноземних документів в Україні

1. Повноваження Міністерства юстиції України щодо проставлення апостиля

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2003 № 61 «Про надання повноважень на проставлення апостиля, передбаченого Конвенцією, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів», Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228, Міністерство юстиції проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами.

2. Повноваження Міністерства юстиції України щодо підготовки документів для подальшої консульської легалізації

Відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 4 червня 2002 року № 113 та зареєстрованої у Мін’юсті 26 червня 2002 року за N 535/6823, Міністерство юстиції здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації.

3. Графік прийому/видачі документів щодо проставлення апостиля та документів для подальшої консульської легалізації

Наказом Міністерства юстиції України від 11 серпня 2014 року № 166/7 затверджено графік надання адміністративних послуг Департаментом нотаріату та фінансового моніторингу.

Відповідно до цього графіку прийом, оформлення та видача документів, призначених для використання на території інших держав, поданих фізичними або юридичними особами для проставлення апостиля, та документів, поданих для їх подальшої консульської легалізації, здійснюється в понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю з 9.00 до 12.00. Видача документів: понеділок, вівторок, середа, четвер – з 16.00 до 17.00, п’ятницю – з 16.00 до 16.30.

Прийом та оформлення документів з проставлення апостиля та документів для подальшої консульської легалізації здійснюються за заявами осіб, якими подаються такі документи відповідно до Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів документів для подальшої консульської легалізації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25.09.2012 № 1418/5 (зі змінами).

Відділ правової допомоги, консульської легалізації, проставляння апостилю та діловодства Департаменту нотаріату та фінансового моніторингу, що здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації та проставлення апостиля на документах, що оформляються нотаріусами України та видаються судами, розташовано за адресою: місто Київ, вул. Артема, 73, кім. 155 (тел.486-49-88).

4. Термін розгляду документів

Термін розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, чи підготовки нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації становить один робочий день.

Термін розгляду документів, поданих для проставлення апостиля, чи підготовки нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації може бути продовжено Міністерством юстиції України:

а) до трьох робочих днів – у зв’язку з поданням кількості документів, що не може бути опрацьована працівниками Міністерства юстиції України, відповідальними за проставлення апостиля чи підготовку нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, з поважних причин (хвороба, звільнення, довготривала відпустка, технічні причини, для усунення яких необхідний додатковий час, тощо);

б) до двадцяти робочих днів – у зв’язку з необхідністю отримання зразка підпису, відбитка печатки та/або штампа; додаткової інформації або роз’яснень, у тому числі якщо справжність поданого документа викликає сумнів.

5. Плата за надання адміністративних послуг

Наказом Міністерства юстиції від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставляння апостиля» встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються судами, а також на документах, що оформляються нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Плата за надання послуг з проставлення апостиля перераховується до загального фонду державного бюджету.

Одержувач коштів за надання послуг з проставлення апостиля – ГУ ДКСУ у м. Києві, р/р 33214879700001, МФО 820019, ЄДРПОУ 37993783, код платежу 22012500.

Від унесення плати звільняються інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, громадяни, які належать до першої категорії потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи, та діти-сироти у разі проставляння апостиля на документах, що стосуються безпосередньо цих громадян.

Послуги з підготовки нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації надаються Міністерством юстиції України безкоштовно.

6. Щодо проставлення Міністерством юстиції України апостилю (здійснення подальшої консульської легалізації) на копіях паспортів громадянина України/закордонних паспортів.

Відповідно до підпунктів 73, 74 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Міністерство юстиції, зокрема:

  • здійснює підготовку нотаріально оформлених документів для їх консульської легалізації, надає консульським установам і дипломатичним представництвам допомогу з питань вчинення нотаріальних дій;
  • проставляє апостиль на офіційних документах, що видаються судами, а також на призначених для використання на території іноземних держав документах, що оформляються нотаріусами.

На сьогодні Україна є учасницею Конвенції 1961 року, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, згода на обов’язковість якої була надана Законом України від 10 січня 2002 року «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації офіційних документів». Зазначена Конвенція набула чинності між Україною і державами-учасницями Конвенції, що не висловили заперечень проти її приєднання, з 22 грудня 2003 року.

Відповідно до статей 2, 3 Конвенції кожна з Договірних держав звільняє від легалізації документи, на які поширюється ця Конвенція і які мають бути представлені на її території. Єдиною формальною процедурою, яка може вимагатися для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитка печатки або штампа, якими скріплений документ, є проставлення апостиля компетентним органом держави, в якій документ був складений.

Пунктом 3 Правил проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, затверджених спільним наказом Міністерства закордонних справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України від 05 грудня 2003 року № 237/803/151/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472 (далі – Правила), передбачено, що апостиль не проставляється, зокрема, на:

оригіналах паспортних документів, військових квитків, трудових книжок, дозволів на носіння зброї, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів (технічних паспортів), посвідчень особи.

Проте відповідно до абзацу сьомого вказаного пункту зазначені документи можуть бути прийняті для проставлення апостиля у вигляді копій (фотокопій), засвідчених у нотаріальному порядку.

Відповідно до Порядку проставлення апостиля в Міністерстві юстиції України на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, та підготовки Міністерством юстиції України нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 25 вересня 2012 року № 1418/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1651/21963 (далі – Порядок), для проставлення апостиля фізичні особи та представники юридичних осіб подають до Міністерства юстиції України документ, який посвідчує особу, заяву, документи, на яких потрібно проставити апостиль, документ про внесення плати за проставлення апостиля або оригінал та копію документа, що підтверджує право на звільнення від сплати.

Наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за № 1197/8518, установлена плата за надання послуг проставляння апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а також на документах, які оформляються нотаріусами України і призначені для використання на території інших держав: для громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 гривня за один документ).

Підготовка нотаріально оформлених документів для подальшої консульської легалізації здійснюється Міністерством юстиції України відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04 червня 2002 року № 113, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 26 червня 2002 року за № 535/6823 (далі – Інструкція).

Пунктом 1.2 Інструкції визначено, що консульська легалізація офіційних документів – це процедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на документах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ.

Згідно з пунктом 1.4 Інструкції консульській легалізації не підлягають, зокрема, оригінали, копії та фотокопії паспортів.

 Дана стаття підготовлена за матеріалами Міністерства юстиції України
Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
2 678 переглядів