Вимоги до виробників молока. Державні дотації виробникам молока.

Молоко та молокопродукти мають важливе соціальне значення, тому ринок цих продуктів перебуває під постійною увагою держави.

Правові та організаційні основи виробництва, транспортування, переробки, зберігання і реалізації молока і молочних продуктів визначає Закон України «Про молоко та молочні продукти» (1870-15-IV від 24.06.2004 р.).

Суб’єкти господарювання, які здійснюють виробництво молока, молочної сировини і молочних продуктів, (крім особистих селянських господарств та фізичних осіб), підлягають атестації на відповідність обов’язковим вимогам нормативно-правових актів. Дія атестата може бути тимчасово зупинена органом, який його видав, у разі порушення виробником вимог нормативно-правових актів про безпечність та якість молока, молочної сировини і молочних продуктів. Атестація виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів проводиться один раз на п’ять років. Без атестата виробництва заборонено виробництво та переробка молока, молочної сировини і молочних продуктів.

Особисте селянське господарство та фізичні особи, що утримують корів, овець, кіз, буйволиць чи кобилиць для виробництва молока, молочної сировини, повинні мати довідку про епізоотичне благополуччя тварин у господарствах, що видається установою ветеринарної медицини за місцем утримання тварин.

Держава здійснює контроль та нагляд у сфері виробництва, переробки, реалізації молока, молочної сировини та молочних продуктів такими структурами:

·         державними установами ветеринарної медицини: з питань додержання ветеринарно-санітарних вимог у процесі утримання тварин, виробництва молока, молочної сировини, використання обладнання, тари, транспортних засобів;

·         органами виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої політики: з питань додержання виробником вимог нормативних документів, технічних регламентів, пов’язаних з якістю продукції, вимог періодичного державного метрологічного нагляду та вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів.

Державою задекларовано, що вона надає підтримку виробникам молока, молочної сировини і молочних продуктів шляхом:

·        програм розвитку селекційно-племінної роботи в молочному скотарстві, протиепізоотичних заходів, що мають загальнодержавне значення;

·        дотацій на молоко незбиране екстра вищого, першого та другого ґатунку і вершки незгущені;

·        підтримки виробництва продукції дитячого харчування;

·        надання пільгових короткострокових і довгострокових кредитних ресурсів;

·        лізингових послуг щодо придбання обладнання вітчизняного та зарубіжного виробництва для технічного переоснащення і запровадження сучасних технологій виробництва та переробки молока і молочних продуктів суб’єктами господарювання, на яких поширюється дія цього Закону;

·        стимулювання підвищення якості молока, що відповідає вимогам державного стандарту України, через доплати у відсотках до закупівельної ціни: для молока ґатунку екстра – 25 відсотків; для молока вищого ґатунку – 20 відсотків.

З 01.01.2012 року введено змішану схему виплати компенсацій виробникам молока, молочної сировини та молочних продуктів, за рахунок податку на додану вартість. 70% ПДВ сплаченого переробниками молока повертається їм як пряма дотація (перераховується на спец.рахунок даного суб’єкта). Інша частина – 30% ПДВ сплачується у спец.фонд держбюджету, який розподіляється Кабінетом міністрів для фінансування програм з підтримки сільськогосподарського виробника (зокрема, з цих коштів здійснюється виплата дотації за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби). Через це, кожне селянське господарство, яке здає на переробне підприємство молоко, повинне отримати від переробника окрім вартості продукції, додатково компенсацію в розмірі 14% вартості проданої продукції.

Постановою КМУ від 02.03.2011 р. № 246 затверджено «Порядок використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету». Даним Порядком передбачена державна підтримка галузі тваринництва, (яка має на меті окрім іншого стимулювати молоко виробників збільшувати свої потужності), що здійснюється шляхом виплати:

1) спеціальної бюджетної дотації фізичним особам за утримання та збереження молодняку великої рогатої худоби (далі – дотація за молодняк ВРХ);

2) часткового відшкодування:

 • вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів;
 • відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин;
 • вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва;
 • витрат на закупівлю установок індивідуального доїння.

Дотація за молодняк ВРХ виплачується фізичним особам за утримання молодняку ВРХ, що народився в їх господарствах, та забезпечення вирощування його до встановленого віку, у розмірі:

 • за молодняк у віці від 3 до 5 місяців – 250,00 грн. за 1 голову;
 • за молодняк у віці від 6 до 8 місяців – 500,00 грн. за 1 голову;
 • за молодняк у віці від 9 до 11 місяців – 750,00 грн. за 1 голову;
 • за молодняк у віці від 12 до 15 місяців – 1000,00 грн. за 1 голову.

Для отримання дотації на молодняк ВРХ фізичні особи подають сільським (селищним, міським) радам копії таких документів:

 1. паспорту великої рогатої худоби і ветеринарну картку до такого паспорту, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку – виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
 2. паспорту громадянина України;
 3. ідентифікаційного коду платника податків, або документу що його замінює;
 4. довідку про відкриття рахунку в банківській установі.

Зазначені документи приймаються щокварталу до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р, про що робиться запис у журналі обліку. Підставою для внесення до журналу відомостей про наявність у фізичної особи поголів’я молодняку ВРХ, крім вищевказаних документів, є також запис у погосподарській книзі, що ведеться сільською (селищною чи міською) радою.

Часткове відшкодування вартості корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними, в тому числі у 2011 році, на племінних заводах та у племінних репродукторах племінні телиці, нетелі та корови, або за поставлені в режимі імпорту племінні телиці, нетелі та корови молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності у розмірі 50 відсотків їх вартості, але не більш як 7000 гривень за голову.

Суб’єкти господарювання щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) подають до управлінням агропромислового розвитку районних держадміністрацій наступні документи:

1) заявку (у двох примірниках) за встановленою формою;

2) завірену в установленому порядку копію довідки про включення до ЄДРПОУ;

3) довідку про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання;

4) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

5) довідки, видані головними управліннями агропромислового розвитку держадміністрацій регіону, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами;

6) довідку про відкриття поточного рахунку;

7) копії відповідних платіжних документів;

8 ) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що поставлені в режимі імпорту);

9) копію звіту про стан тваринництва;

10) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

11) копії племінних свідоцтв (сертифікатів);

12) письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі.

Для виплати часткового відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають також копії:

відповідного контракту;

рахунка-фактури (інвойсу);

вантажно – митної декларації.

У разі зменшення поголів’я корів станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням введених в основне стадо закуплених племінних тварин, вартість яких була частково відшкодована, одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

Часткове відшкодування вартості корів не виплачується суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, ліквідовано, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або які отримали відшкодування вартості закуплених племінних телиць, нетелей та корів за іншими бюджетними програмами.

Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці здійснюється на загальних підставах відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів» (затв. постановою КМУ № 794 від 11.08.2010 р.).

Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів здійснюється відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів» (затв. постановою КМУ № 900 від 04.10.2010 р.).

Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва (далі – часткове відшкодування вартості обладнання) здійснюється в розмірі 30% від вартості обладнання та механізмів, на безповоротній основі, за результатами конкурсу.

Для участі в конкурсі суб’єкти господарювання подають конкурсній комісії:

1) заявку (у 2-х примірниках) за встановленою формою;

2) довідку про відкриття поточного рахунку;

3) довідку видану державним реєстратором не пізніш як за один місяць до дня її подання про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство, та не прийнято рішення про ліквідацію;

4) довідки, видані головними управліннями агропромислового розвитку держадміністрації регіону, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва за іншими бюджетними програмами;

5) довідку про відсутність простроченої заборгованості кредитами, наданими під для закупівлі техніки, та за користування технікою отриманою на умовах фінансового лізингу, за минулі роки;

6) завірені в установленому порядку копії:

довідки про включення до ЄДРПОУ;

бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені підприємства – за останній звітний період);

документів, що підтверджують придбання обладнання;

7) довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

У разі коли суб’єкт господарювання відчужує обладнання, часткове відшкодування вартості якого він отримав, до закінчення трирічного строку експлуатації такого обладнання, бюджетні кошти повертаються ним до державного бюджету.

Виплата часткового відшкодування витрат на придбання установки індивідуального доїння здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва, при умові утримання у своєму господарстві не менш як 3-х ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але вартістю не більше ніж 5000,00 грн. за 1 штуку.

У разі відчуження зазначеної установки, або надання її в користування іншій особі до закінчення встановленого виробником експлуатаційного строку, отримані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.

Фізична особа має право на часткове відшкодування 1 раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати по закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовуються.

Для отримання часткового відшкодування фізична особа має подати до 1 числа в управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій:

1) довідку, видану сільською (селищною чи міською) радою, про кількість корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння;

5) копію паспорта заявника;

6) копію ідентифікаційного коду заявника (або документу що його заміняє);

7) довідку про відкриття рахунку в банку.

Наказом Держдепартаменту ветеринарної медицини України №17 від 21.03.2002 затверджено Ветеринарні та санітарні вимоги до особистих селянських господарств – виробників сирого товарного молока.

Особам, що здійснюють утримання корів в особистих господарствах, слід звернути увагу на наступні положення даного нормативного акту:

–          особа що проводить доїння повинна помити руки з милом, одягти чистий халат чи комбінезон, пов’язати голову хустинкою;

–          вим’я корови повинно оглянутись, обмитися теплою водою (43+-2 град. С) і витиратися чистим рушником або індивідуальною серветкою. Після видоювання корови дійки витирають сухим рушником. Для обмивання вимені наступної корови воду у відрі замінюють на чисту. Рушники, серветки, якими витирають вим’я корів, а також відра для обмивання вимені для інших потреб не використовується;

–          перед доїнням проводять масаж вимені, доять корову сухими руками;

–          відра, дійниці, фляги мають бути із білої жерсті або емальовані, не допускається використовувати оцинковані, мідні та іржаві ємності;

–          миття посуду проводиться після кожного його використання за допомогою щітки з ручкою із застосуванням мийних чи мийно-дезінфекційних засобів, передбачених відповідними санітарними правилами. Використовувати ганчірки для миття посуду забороняється. Після миття посуд ретельно обполіскують теплою водою для видалення залишку розчину мийно-дезінфекційних засобів та зберігають у перевернутому стані. При застосуванні тільки мийних засобів, посуд один раз на добу дезінфікують або пропарюють. Для цього у відро вливають 1 літр води, накривають його кришкою і ставлять на вогонь, після закипання відро витримують на вогні 8-10 хв.;

–            тканинні фільтри після кожного використання перуть з милом чи мийним засобом, ретельно ополіскують теплою водою. Один раз на добу фільтри дезінфікують, витримуючи у киплячій воді протягом 10 хв. або прасуючи гарячою праскою;

–            молоко, яке призначене для реалізації, виливають в окремий посуд, закривають, і ставлять у холодильник. Воно повинно надходити до пунктів закупівлі молока не пізніше як через 24 години за температури зберігання не вище 4 град. С, 18 годин – не вище 6 град. С, 12 годин – не вище 8 град. С. В окремих випадках молоко, яке має температуру не вище +10 град. С, допускається реалізовувати не пізніше як через 2 години після доїння;

–            молоко від хворої корови зливають в окремий посуд, використовувати його для реалізації, в їжу, або для годівлі тварин забороняється. Не допускається змішування молока від здорових і хворих корів;

–            корови підлягають огляду не менше 1 разу на місяць з обов’язковим дослідженням на мастит згідно з чинними рекомендаціями. Якщо корова більше 1 місяця не досліджувалася на мастит, то молоко до здавання та реалізації не допускається;

–            не підлягає реалізації власниками особистих селянських господарств молоко від тварин, які не ідентифіковані та не зареєстровані у встановленому порядку, та хворих на заразні хвороби;

–            власники, які реалізують молоко за прямими зв’язками та у вільний продаж, повинні мати особисті медичні книжки й проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди та медичне обстеження відповідно до чинного законодавства;

–            не підлягає реалізації молоко від особистих селянських господарств у разі захворювання членів їх сімей на туберкульоз чи інші антропозоонозні хвороби.

 

 

Друкувати Юридичний помічник » Публікації »
4 844 переглядів