Договір медичного огляду водіїв

Д О Г О В І Р № _____

про надання послуг

м. Винники                                                                          03 січня 2011 р.

ВАТ “Винниківський завод папємашних виробів і конструкцій”, в подальшому “Виконавець”, в особі директора Теличка Р.М., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ТОВ “Рябий пес”, в подальшому “Замовник”, в особі директора Нечипоренко Н.К., що діє на підставі Статуту, в подальшому “Замовник”,  з другого боку, уклали даний договір про  наступне:

1.Предмет договору.

“Виконавець” надає послуги “Замовнику:

-медичний огляд водіїв службового автотранспорту перед виїздом на маршрут-щоденно ( крім вихідних та святкових днів),

-технічний огляд транспортних засобів перед виїздом на маршрут-щоденно (крім вихідних та святкових днів).

2.Мета договору.

Випуск на маршрути водіїв та автотранспортних засобів, згідно вимог Правил дорожнього руху, Закону України “Про дорожній рух”.

3.Права та обов’язки сторін.

3.1.Обов”язки “Замовника”:

-своєчасно здійснювати платежі за наданні послуги, згідно домовлених розцінок;

-забезпечити своєчасно водіїв та автотранспортні засоби для огляду в години, затверджені сторонами.

3.2.Обов’язки “Виконавця”:

-своєчасно та якісно проводити  технічний огляд транспортних засобів та медичний огляд водіїв перед виїздом на маршрути, у встановлені години та дні, з веденням відповідної документації та відповідних відмітках у шляхових документах.

4.Вартість та порядок розрахунків.

4.1.Вартість послуг “Виконавця” складає 40 (сорок) грн.,щомісячно, в тому числі:

–          медичний огляд водія 20 (двадцять) грн., в т.ч. ПДВ .

–          технічний огляд одного транспортного засобу 20 (двадцять) грн., в т.ч. ПДВ.

5.Відповідальність сторін.

5.1.За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань по договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством .

5.2.За несвоєчасну проплату наданих послуг “Виконавцем” “ Замовнику” нараховується пеня в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка встановлена на цей період за кожний день прострочки.

5.3.Одностороннє розірвання договору при недотриманні “Замовником” умов про оплату вартості наданих послуг не звільняє його від виконання своїх  зобов’язань.

5.4.При неякісному наданні послуг чи  не наданні таких, з вини “Виконавця”, складається відповідний Акт, представниками обох сторін, з накладанням штрафних санкцій “Виконавцю” у розмірі 10% від встановленої суми оплати послуг.

6.Термін дії договору та юридичні адреси сторін.

6.1.Термін  дії договору  з “03” січня 2011 року до “31” грудня 2011 року.

6.2.Договір складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

7. Реквізити сторін

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
7 418 переглядів