Договір розробки сайту

ДОГОВІР № ___

про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

с. Клепарів                                                                      11 березня 2011 р.

_______________________, надалі – Замовник, з одного боку, та ___________________________, надалі – Виконавець,  з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного договору є надання послуг Замовникові з розробки електронно‑інформаційного ресурсу (веб-сайту), відповідно до технічного завдання Замовника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Під Послугами розуміється:

–          виконання потрібної Замовникові роботи, зазначеної у Розділі 1 даного Договору;

–          надання на вимогу Замовника усіх матеріалів пов’язаних з розробкою сайту (векторних елементів дизайну, двигун сайту, завершений варіант сайту з усіма функціональними частинами та модулями, усіма кодами доступу до файлів та функціоналу сайту);

–          можливість організації імен електронної пошти;

–          доступ до статистики відвідувань;

–          після завершення розробки сайту одно місячна безкоштовна підтримка (внесення будь-яких змін на сайт до 15 % від загального обсягу)

2.2  До складу Послуг не входить налаштування або діагностика персонального комп’ютера, модему і програмного забезпечення, а також навчання навичкам роботи в мережі Інтернет.

2.3 За створений сайт, за поточним договором, повернення коштів відбувається у випадку, коли кінцевий продукт не відповідає раніше затвердженим умовам, у всіх інших випадках повернення коштів не відбувається.

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Обов’язки Виконавця:

3.1.1 Надати Замовникові Послуги шляхом передачі кінцевого продукту на електронному носії або встановлення його на сервері.

3.1.2 Надати Замовникові усі коди доступу до сайту на паперовому носії або шляхом передачі на e-mail Замовника;

3.1.3 Зберігати конфіденційність інформації Замовника, отриманої від нього при реєстрації, а також змісту приватних повідомлень електронної пошти за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

3.2 Обов’язки Замовника:

3.2.1 Оплачувати Послуги відповідно до кошторису (п.4.7).

3.2.2 Зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують зроблену оплату Послуг;

3.2.3 Надати Виконавцю усі необхідні матеріали, необхідні для надання послуг.

3.3 Права Виконавця:

3.3.1 Тимчасово припинити надання Послуг Замовникові без повернення коштів до одержання Виконавцем письмових пояснень від Замовника у випадку не надходження оплати за Послуги у встановленим Виконавцем термін;

3.3.2 Виконавець вправі припинити договірні відносини з Замовником в однобічному порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні Замовником умов дійсної оферти. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата відправки відповідного повідомлення Замовникові.

3.4 Права Замовника:

3.4.1 Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів Виконавця. Розрахунки проводяться Замовником у гривнях за курсом НБУ готівкою (або по безготівковому розрахунку).

4.2 У випадку зміни тарифів, затверджена в день підписання договору вартість по нових тарифах не перераховується.

4.3 Послуги надаються за умови наявності позитивного балансу на особовому рахунку Замовника.

4.4 Оплата Послуг у галузі створення сайту проводиться у формі передплати 100% за вартість реєстрації хостингу та доменного імені, 50% передплати за замовлення і 50% оплати за замовлення після отримання готового сайту. Наявна оплата може бути зроблена Замовником у готівковій або безготівковій формі. При безготівковому розрахунку сплатити можна у будь-якому відділенні банків України. При оплаті через Банк Замовник зобов’язаний вказати в платіжному документі реквізити Виконавця.

4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність проведених ним платежів.

4.6 Факт оплати Послуг вважається підтвердженим при отриманні готівки Виконавцем або після надходження зведень з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

4.7 Вартість послуг:

Перша частина розробки (________________) – 1 000,00 грн

Друга частина розробки (________________) – 1 000,00 грн

Сумарна вартість послуг становить:   2000,00 грн.

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 Виконавець надає завершений і повно функціональний сайт, однак не гарантує абсолютну безперебійність або безпомилковість Послуг у майбутньому з зв’язку з можливими некоректними діями адміністратора ресурсу чи безпосередньо Замовника. Виконавець докладає всі можливі зусилля і міри, з метою недопущення цього.

5.2 Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування, за допомогою яких здійснюється доступ Послуг.

5.3 Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовникові в результаті використання або неможливості використання Послугами, або понесений в результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, дефектів, затримок у роботі або передачі даних, або зміни функцій і інших причин.

5.4 Виконавець не є відповідачем або співвідповідачем по будь-яких зобов’язаннях і витратам, пов’язаних з порушенням положень договору Замовником або іншими особами, що використовують ім’я користувача і пароль Замовника; або пов’язаних із передачею будь-якого повідомлення, інформації, програмного забезпечення або інших матеріалів у мережі Інтернет Замовником або іншими особами, що використовують його логін і пароль.

5.5 Виконавець виконує прохання Замовника, спрямовані тільки з службової області.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ

6.1 Претензії Замовника по наданих Послугах приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому виді й у термін не пізніше 5-х календарних діб з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає не більш 14 (чотирнадцяти) робочих діб.

6.2 Розгляд претензій до Виконавця, пов’язаних з наданням Послуг, здійснюється при пред’явленні Замовником відповідних фінансових документів, що підтверджують оплату Послуг.

6.3 Для рішення технічних питань при визначенні провини Замовника в результаті його неправомірних дій при користуванні мережею Інтернет, Виконавець вправі самостійно залучати компетентні організації як експертів.

6.4 При розгляді спірних питань, як докази, сторони вправі надавати роздруковані електронні листи (e-mail), зі збереженою службовою технічною інформацією в них (заголовках). У випадку, якщо службова технічна інформація (заголовки) відсутні, такий лист не є доказом. Оригінальність заголовків електронного листа може підтвердити Інтернет – Сервіс – Провайдер, за допомогою якого був відправлений відповідний електронний лист або незалежні експерти.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Робота, вказана в п. 1.1 Договору, буде виконана на протязі 50 робочих днів з моменту підписання договору.

7.2 Замовник вправі в будь-який час в однобічному порядку відмовитись від Послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов’язаний попередити Виконавця про бажання розірвати Договір. У такому випадку завдаток не повертається.

7.3 Договір набирає сили з моменту внесення замовником завдатку.

7.4 Із усіх питань, не врегульованих у дійсному тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
11 641 переглядів