Договір адміністрування сайту

ДОГОВІР № ____

про надання послуг з підтримки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

с.Лисиничі                                                                                                     01.04.2011 р.

___________________, надалі – Замовник, з одного боку, та

__________________, надалі – Виконавець,  з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі – Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Предметом даного договору є надання послуг Замовникові з підтримки електронно‑інформаційного ресурсу (веб-сайту) Замовника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Під Послугами розуміється:

  • надання будь-яких затребуваних Замовником послуг по адмініструванні ресурсу (в тому числі розміщення інформації, редагування інформації, СЕО оптимізація інформації, коду та структури сайту, модерування, реклама сайту в мережі, внесення змін в ядро порталу та ін.)
  • надання повного розширеного звіту про надані послуги

3. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Обов’язки Виконавця:

3.1.1 Сумлінно, якісно, максимально швидко та ефективно надавати вказані послуги.

3.1.2. Надавати Замовникові звіт про виконану роботу по підтримці сайту щоденно, шляхом електронного повідомлення на пошту: ___________________ до _______ год., та  детальний місячний звіт відповідно до п.4.8. даного договору.

3.2 Обов’язки Замовника:

3.2.1 Оплачувати Послуги відповідно до кошторису (п.4.7).

3.2.2 Зберігати видані йому відповідні фінансові документи, що підтверджують зроблену оплату Послуг;

3.2.3 Надати Виконавцю усі необхідні матеріали, необхідні для надання послуг.

3.3 Права Виконавця:

3.3.1 Надавати послуги на свій розсуд для досягнення максимального позитивного ефекту від адміністрування ресурсу, однак обов’язково корегуючись на побажання Замовника, якщо такі є.

3.4 Права Замовника:

3.4.1 Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов даного договору.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1 Вартість Послуг визначається відповідно до тарифних планів Виконавця. Розрахунки проводяться Замовником у гривнях за курсом НБУ готівкою (або по безготівковому розрахунку).

4.2 У випадку зміни тарифів, затверджена в день підписання договору вартість по нових тарифах не перераховується.

4.3 Оплата Послуг здійснюється кожного ____ числа місяця, за попередній місяць. Оплата здійснюється на підставі підписаного сторонами акту виконаних робіт. Наявна оплата може бути зроблена Замовником у готівковій або безготівковій формі. При безготівковому розрахунку сплатити можна у будь-якому відділенні банків України. При оплаті через Банк Замовник зобов’язаний вказати в платіжному документі реквізити Виконавця.

4.5 Замовник самостійно несе відповідальність за правильність проведених ним платежів.

4.6 Факт оплати Послуг вважається підтвердженим при отриманні готівки Виконавцем або після надходження зведень з банку про зарахування коштів на рахунок Виконавця.

4.7 Вартість послуг: __________ грн.. за одну годину роботи фахівця по адмініструванню сайту.

4.8 Сумарна вартість послуг по підтримці сайту розраховується відповідно до кількості годин, що надавались послуги спеціалістом й міститься в детальному звіті що надається Замовнику разом із рахунком до оплати за місяць та актом виконаних робіт.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ.

5.1 Даний договір є безстроковим й послуги, вказані в п. 1, будуть виконуватись кожного місяця, до моменту коли одна із сторін захоче розірвати даний договір. Про це сторона повинна повідомити іншу сторону за __ календарних днів до розірвання договору.

5.2 Договір набирає сили з моменту підписання.

5.3 Із усіх питань, не врегульованих у дійсному тексті договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Договори »
3 525 переглядів