Посадова інструкція водія

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

директор  ТОВ «Рябий пес»

______________________ Н.К. Нечипоренко

“_____” ___________________2011  р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ № ___

Водія автотранспортних засобів

Мета посади: своєчасна доставка пасажирів та вантажів до місця призначення транспортним засобом підприємства.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Водій автотранспортних засобів відноситься до категорії “Робітники”.

1.2.  Водій автотранспортних засобів приймається на роботу і звільняється наказом директора підприємства, за поданням завідувача господарства у відповідності із Кодексом законів про працю України.

1.3.  На посаду водій автотранспортних засобів призначається особа, що має середню фахову освіту, та досвід роботи на посаді водій автотранспортних засобів від 2-х років.

1.4.  Водій автотранспортних засобів входить в склад пункту продажу товару і підпорядковується диспетчеру.

1.5.  На час відсутності водій автотранспортних засобів його обов’язки виконує особа, призначена директором підприємства у встановленому порядку. Дана особа набуває відповідні права і несе відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на неї обов’язків.

1.6.  В своїй  роботі водій автотранспортних засобів  керується чинними законодавчими і іншими нормативно-правовими актами України, внутрішніми нормативними документами підприємства, а також своєю посадовою інструкцією.

2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

Для виконання покладених на нього функцій Водій автотранспортних засобів зобов’язаний:

2.1.  Забезпечувати коректне плавне професійне водіння автомобіля, що максимально забезпечує схоронність життя і здоров’я пасажирів, схоронність товарно-матеріальних цінностей, що транспортуються і технічно справний стан самого автомобіля.

2.2.  Не застосовувати без крайньої необхідності звукові сигнали і різкі обгони автомобілів, що йдуть попереду.

2.3.  Передбачати будь-яку дорожню обстановку, вибирати швидкість руху і дистанцію, що виключають виникнення аварійної ситуації.

2.4.  Не залишати автомобіль без догляду за межами видимості на будь-який мінімальний термін, що дає шанс викрадення самого автомобіля, крадіжки яких-небудь речей із салону, товарно-матеріальних цінностей, що транспортуються.

2.5.  Паркувати автомобіль лише на охоронюваних стоянках.

2.6.  В обов’язковому порядку ставити автомобіль на сигналізацію при будь-яких випадках виходу із салону.

2.7.  Під час руху і стоянки блокувати всі двері автомобіля.

2.8.  При виході з автомобіля (посадці) необхідно переконатися у відсутності потенційної небезпеки.

2.9.  Стежити за технічним станом автомобіля, виконувати самостійно необхідні роботи по забезпеченню його безпечної експлуатації (відповідно до інструкції по експлуатації), вчасно проходити технічне обслуговування в сервісному центрі і технічний огляд.

2.10.  Утримувати двигун, кузов і салон автомобіля в чистоті, захищати їх призначеними для цього відповідними засобами догляду за тими чи іншими поверхнями.

2.11.  Забезпечувати своєчасну подачу автомобіля.

2.12.  Повідомляти своєму безпосередньому керівнику правдиву інформацію про своє самопочуття.

2.13.  Не вживати перед чи в процесі роботи алкоголь, психотропні, снотворні, антидепресивні й інші засоби, що знижують увагу, реакцію і працездатність організму людини.

2.14.  Категорично не допускати випадків підвозу яких-небудь пасажирів чи вантажів за власним розсудом, а також будь-яких видів використання автомобіля в особистих цілях без дозволу керівництва.

2.15.  Завжди знаходитися на робочому місці в чи автомобілі, чи в безпосередній близькості від нього.

2.16.  Щоденно проходити медогляд та технічний огляд у встановленому порядку.

2.17.  Щодня вести шляхові листи, відзначаючи маршрути слідування, пройдений кілометраж, витрати палива.

2.18.  Уважно стежити за навколишньою дорожньою обстановкою. Запам’ятовувати номери і прикмети автомобілів у випадку їхнього тривалого проходження “на хвості” автомобіля фірми. Повідомляти безпосередньому начальнику усі свої підозри, що стосуються питань безпеки, вносити свої пропозиції по її підвищенню.

2.19.  Не допускати випадків заняття сторонніми справами в робочий час.

2.20.  Не допускати поширення стороннім особам інформації, що складає комерційну таємницю підприємства.

2.21.  Бути ввічливим, вміти коректно знаходити вихід із конфліктних ситуацій.

2.22.  Дотримуватися відповідної форми одягу.

2.23.  Дотримуватися розпорядку трудового дня.

2.24.  Тримати робоче місце і довірену техніку в чистоті і працездатному стані.

2.25.  Постійно працювати над підвищенням свого освітнього та професійного рівня, бути дисциплінованим, чітко виконувати доручення, проявляти ініціативу та мобілізувати себе на виконання поставлених задач.

2.26.  Виконувати всі інші вказівки безпосереднього керівника та керівництва підприємства, що стосуються його роботи.

3. ПРАВА

Водій автотранспортних засобів має право:

3.1.  Знайомитися з проектами рішень, наказами, розпорядженнями, постановами керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.

3.2.  Знайомитися з документами, що визначають його права й обов’язки по займаній посаді, критерії оцінки якості виконання посадових обов’язків.

3.3.  Брати участь в обговоренні питань  щодо обов’язків, що виконуються ним.

3.4.  Повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов’язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню.

3.5.  Вимагати від безпосереднього керівника та інших посадових осіб підприємства сприяння у виконанні своїх посадових обов’язків.

3.6.  Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

3.7.  Вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов’язаної з виконанням обов’язків передбачених цією посадовою інструкцією.

4. ПОВИНЕН ЗНАТИ

Водій автотранспортних засобів повинен знати:

4.1.  Методичні, нормативні й інші керівні документи з питань організації та здійснення своєї роботи.

4.2.  Накази, постанови, розпорядження директора підприємства, що стосуються його діяльності.

4.3.  Правила дорожнього руху, штрафні санкції за їхнє порушення.

4.4.  Основні технічні характеристики і загальний пристрій автомобіля, показання приладів і лічильників, елементи керування (призначення клавіш, кнопок, рукояток і т.д.).

4.5.  Порядок установки і зняття систем сигналізації, характер і умови їхнього спрацьовування.

4.6.  Правила утримання автомобіля, догляду за кузовом і салоном, підтримки їх у чистоті і сприятливому для тривалої експлуатації стані (не мити кузов на прямих сонячних променях, гарячою водою узимку, вчасно наносити захисні лосйони, рідини для миття й ін.).

4.7.  Терміни проведення чергового технічного обслуговування, технічного огляду, перевірки тиску в шинах, зносу шин, кута вільного ходу кермового колеса і т.п. відповідно до інструкції експлуатації автомобіля.

4.8.  Організаційну структуру управління підприємством, режим роботи його структурних підрозділів.

4.9.  Правила внутрішнього трудового розпорядку.

4.10.  Правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

4.11.  Вимоги даної посадової інструкції.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Водій автотранспортних засобів несе відповідальність:

5.1.      За невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків, передбачених даною посадовою інструкцією, у межах, визначених чинним законодавством України про працю.

5.2.      За здійснення в процесі своєї діяльності правопорушення в межах, визначених діючим адміністративним, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.3.      За заподіяння матеріальної шкоди підприємству – у межах, визначених діючим трудовим, кримінальним і цивільним законодавством України.

5.4.      За розголошення комерційної таємниці – відповідно до діючого адміністративного, кримінального і трудового законодавства України.

5.5.      За порушення правил чинного внутрішнього трудового розпорядку відповідно до діючого трудового законодавства України.

6. КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

6.1.      Своєчасна доставка товарно-матеріальних цінностей до місця призначення.

6.2.      Своєчасна доставка людей до місця призначення.

6.3.      Відсутність зауважень з боку клієнтів, правоохоронних органів, дирекції.

6.4.      належний технічний стан ввіреного автомобіля.

7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (СЛУЖБОВІ ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ).

Для виконання функцій та реалізації прав, передбачених даною інструкцією  водій автотранспортних засобів взаємодіє із:

7.1. Диспетчером  – з питань отримання завдань та здачі звітів.

7.2. Складом – з питань отримання та завантаження продукції для перевезення.

7.3. Зі всіма підрозділами підприємства з питань щодо виконання вимог своєї посадової інструкції.

Погоджено:

З інструкцією ознайомлені:

 

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Посадові інструкції »
56 780 переглядів