Інструкція з охорони праці, техніки безпеки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  ТзОВ “Рябий пес”

________________ Н.К. Нечипоренко

01.02.2011 р.

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони працi, техніки безпеки, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги при настанні нещасного випадку.

1.      Загальна частина

1.1.   Дана Інструкція Товариства з обмеженою відповідальністю «Рябий пес» розроблена з метою ознайомлення нових працiвникiв з вимогами охорони працi, техніки безпеки, протипожежної безпеки, надання першої медичної допомоги при настанні нещасного випадку.

1.2.   Інструкція є обов’язковою для виконання всіма працівниками та структурними підрозділами Товариства.

1.3.   Інструкція встановлює порядок безпечного ведення робіт офісним працівником в приміщеннях, на території Товариства та інших місцях, де працівник виконує доручену йому роботу.

1.4. З вимогами даної інструкції інженер з охорони праці ознайомлює всіх працівників Товариства при прийнятті на роботу.

1.5. Запис про проведення інструктажу робиться в спеціальному журналі.  Посвідченням ознайомлення працівника Товариства з даною інструкцією є відповідна розписка, яка підписується працівником в 2-х примірних, 1 з яких зберігається на Товаристві, а інший у відповідного працівника.

1.6. Перед допуском до роботи інженер з охорони праці, проводить з працівником первинний інструктаж з охорони праці, знайомить його з умовами праці.

1.7. Повторний (періодичний) інструктаж з працівниками проводиться один раз на 6 місяців.

1.8. Працівник Товариства повинен знати правила пожежної безпеки і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками).

1.9. Працівник Товариства повинен мати навики в наданні першої (долікарської) допомоги.

1.10. Про виявлені несправності обладнання, устаткування, пристроїв, інші небезпечні прояви та нещасні випадки, які трапилися в приміщенні Товариства, працівник повинен повідомити безпосереднього керівника, директора Товариства, або будь-яку іншу посадову особу Товариства, а в разі їх відсутності – компетентні органи.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2.1. Оглянути своє робоче місце, з метою усунення виявлених небезпечних для життя та здоров’я факторів.

2.2. У разі виявлення порушень або несправностей, вжити заходів щодо їх усунення, а за потреби – повідомити безпосереднього керівника, або за його відсутності керівництво Товариства.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Працівник Товариства повинен виконувати роботу згідно із своїми функціональними обов’язками, не залишати без нагляду своє робоче місце, коли обладнання підключено до електромережі (комп’ютер, електроприлади тощо).

3.2.    Працівник Товариства повинен запобігати доступу до приміщень, техніки та обладнання Товариства сторонніх осіб.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Перевірити своє робоче місце.

4.2. Відключити від електромережі електрообладнання.

4.3. Закрити вікна.

4.4. Перевірити справність телефонного зв’язку, наявність усіх ключів від приміщень; чи зачинені на сигналізацію приміщення в яких проводилася робота.

4.5. Про виявлені недоліки повідомите безпосереднього керівника, директора Товариства, або будь-яку іншу посадову особу Товариства, а в разі їх відсутності – компетентні органи.

5. Вимоги безпеки в аварійних та небезпечних ситуаціях.

5.1. При виявлені небезпечної ситуації (пожежа, землетрус, радіаційна безпека, неполадки в електрогосподарстві тощо) для вашого життя та життя співробітників заспокойтесь і заспокойте оточуючих. Оцініть важкість аварійної ситуації.

5.2. Не усувайте самі несправностей електромережі та електрообладнання, а вимкніть загальне електропостачання.

5.3. При виявленні пожежі негайно повідомити безпосереднього керівника, директора Товариства, або будь-яку іншу посадову особу Товариства,  викликати пожежну частину.

5.4. Вжити заходів згідно з планом евакуації на випадок пожежі, виробничих та природних явищ та перейти у небезпечне місце. Вжити заходів щодо збереження майна та цінних паперів Товариства.

5.5. При появі сторонньої особи, яка застосовує протиправні дії щодо вашої безпеки життєдіяльності або оточуючих, викличте міліцію.

5.6. У випадку травмування під час роботи необхідно звернутися до медичного закладу, викликати швидку допомогу або за потреби надати першу (долікарську) допомогу. В цьому випадку директор Товариства створює комісію по розслідуванню нещасного випадку, видає акт за формами Н-2, Н-1 (Н-5), НТ (Н-5), наказ про підсумки розслідування, повідомлення про наслідки нещасного випадку.

6. Дії працівника при наданні першої (долі карської) допомоги.

6.1. Надання першої медичної допомоги треба починати з оцінки загального стану потерпілого і на підставі цього скласти думку про характер пошкодження.

6.2. У разі різкого порушення або відсутності дихання, зупинки серця негайно зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, викликати швидку медичну допомогу.

6.3. Дії при ураженні електричним струмом:

• необхідно звільнити потерпілого від дії електричного струму, відключивши електрообладнання від джерела живлення, а при неможливості відключення – відтягнути його від струмоведучих частин за одяг або застосувавши підручний ізоляційний матеріал;

• за відсутності у потерпілого дихання і пульсу необхідно робити йому штучне дихання і непрямий (зовнішній) масаж серця, звернувши увагу на зіниці. Розширені зіниці свідчать про різке погіршення кровообігу мозку. При такому стані оживлення необхідно починати негайно, після чого викликати швидку медичну допомогу.

6.4. Дії при пораненні:

• для надання першої допомоги при пораненні необхідно розкрити індивідуальний пакет, накласти на рану стерильний перев’язувальний матеріал і зав’язати її бинтом;

• якщо індивідуального пакету немає, то для перев’язки необхідно використати чисту носову хустинку, чисту полотняну ганчірку тощо. На те місце ганчірки, що приходиться безпосередньо на рану, бажано накапати декілька капель настойки йоду, щоб одержати пляму розміром більше рани, а після цього накласти ганчірку на рану.

6.5. Дії при переломах, вивихах, ударах, розтягненні:

• при переломах і вивихах кінцівок необхідно пошкоджену кінцівку укріпити шиною, фанерною пластинкою, палицею, картоном або іншим подібним предметом. Пошкоджену руку можна також підвісити за допомогою перев’язки або хустки до шиї і прибинтувати до тулуба;

• при передбачуваному переломі черепа (несвідомий стан після удару голови, кровотеча з вух або рота) необхідно прикласти до голови холодний предмет (грілку з льодом або снігом, чи холодною водою) або зробити холодну примочку;

• при підозрі перелому хребта необхідно потерпілого покласти на дошку, не підіймаючи його, чи повернути потерпілого на живіт обличчям у низ, наглядаючи при цьому, щоб тулуб не перегинався з метою уникнення ушкодження спинного мозку;

• при переломі ребер, ознакою якого є біль при диханні, кашлю, чханні, рухах необхідно туго забинтувати груди чи стягнути їх рушником під час видиху.

6.6. Дії при теплових опіках:

• при опіках вогнем,- парою, гарячими предметами ні в якому разі не можна відкривати пухирі, які утворюються, та перев’язувати опіки бинтом;

• при опіках першого ступеня (почервоніння) обпечене місце обробляють ватою, змоченою етиловим спиртом; при опіках другого ступеня (пухирі) обпечене місце обробляють спиртом, 3 % марганцевим розчином або 4 % розчином таніну;

• при опіках третього ступеня (зруйнування шкіряної тканини) накривають рану стерильною пов’язкою та викликають лікаря.

6.7. Дії при кровотечі:

• для того, щоб зупинити кровотечу, необхідно підняти поранену кінцівку вверх, кровоточиву рану закрити перев’язувальним матеріалом (із пакета), складеним у клубочок, придавити її зверху, не торкаючись самої рани, потримати протягом 4

• при сильній кровотечі, яку не можна зупинити пов’язкою, застосовується здавлювання кровоносних судин, які живлять поранену область, за допомогою згинання кінцівок у суглобах, а також пальцями, джгутом або закруткою; при великій кровотечі необхідно терміново викликати лікаря.

Погоджено

Друкувати Юридичний помічник » Юридичним особам та ФОП » Кадри та діловодство » Положення, правила, інструкції »
39 950 переглядів